TÈCNIC DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

La Merienda

Fins el 23/11/2022


SALARI: Segons conveni.

REQUISITS BÀSICS

Persones en situació de desocupació de llarga durada:

Persones en situació de desocupació durant dotze mesos dels darrers 18 mesos, de forma continuada, o no, i inscrites al SOC (servei públic d’Ocupació de Catalunya) com a demandants d’ocupació no ocupades DONO.

La situació de desocupació s’acredita mitjançant la comprovació del temps d’inscripció a l’oficina de treball mitjançant l’informe DARDO.

REQUISITS VALORABLES

 • Domini de la llengua catalana i castellana parlada i escrita.
 • Domini del paquet bàsic d`Office: Word, Excell i PPT.
 • Experiència laboral al tercer sector de dos anys.
 • Formació acadèmica; treball social, educació social, llicenciat en psicologia o similar.

Funcions

 • Realitza el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d’una entrevista personalitzada.
 • Desenvolupa un sistema d’indicadors per al diagnòstic.
 • Detecta les mancances i necessitats i les potencialitats relatives als interessos vocacionals, les competències professionals (actituds, aptituds i coneixements), la formació o l’experiència laboral de la persona. Elabora l’informe final de diagnòstic.
 • Determina i planifica les línies d’actuació que afavoreixen la inserció laboral de la persona. Dissenya metodologies i estratègies d’inserció amb els corresponents objectius, continguts i activitats. Planifica els itineraris d’inserció (sociolaborals, de formació i introducció al món laboral o altres). Supervisa les activitats d’inserció segons el programa i la metodologia establerts.
 • Orienta el procés d’inserció laboral de la persona. Forma i estimula el desenvolupament professional i personal de la persona.
 • L’acompanya en el procés d’inserció laboral.
 • Valora els resultats i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats. Valora l’impacte de cadascuna de les actuacions realitzades. Controla, segueix i valora de manera
 • Permanent i personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari i el nivell d’inserció laboral aconseguit.

Competències Clau

Orientació a l’assoliment, iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat. Flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització. Aprenentatge i utilització de coneixement. Estratègia, treball en equip, cooperació, empatia, comunicació, compromís amb el projecte.

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral 1 any.
 • Jornada completa (40 hores).
 • De dilluns a divendres.

ENVIA EL TEU CURRÍCULUM

Skip to content