Tècnic de formació i inserció laboral

La Merienda

Fins el 31/01/2023


SALARI: Segons conveni.

REQUISITS BÀSICS

• Domini de la llengua catalana i castellana parlada i escrita.
• Domini del paquet bàsic d`Office: Word, Excell i PPT.
• Experiència laboral al tercer sector de 1 any.
• Formació acadèmica; Diplomatura o Grado en Pedagogía, Psicología, Ciencias Sociales o similar. Valorable máster en gestión de RRHH/formación/e-learning.

FUNCIONS

• Realitza el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d’una entrevista personalitzada.
• Desenvolupa un sistema d’indicadors per al diagnòstic.
• Detecta les mancances i necessitats i les potencialitats relatives als interessos vocacionals, les competències professionals (actituds, aptituds i coneixements), la formació o l’experiència laboral de la persona. Elabora l’informe final de diagnòstic.
• Determina i planifica les línies d’actuació que afavoreixen la inserció laboral de la persona. Dissenya metodologies i estratègies d’inserció amb els corresponents objectius, continguts i activitats. Planifica els itineraris d’inserció (sociolaborals, de formació i introducció al món laboral o altres). Supervisa les activitats d’inserció segons el programa i la metodologia establerts.
• Orienta el procés d’inserció laboral de la persona. Forma i estimula el desenvolupament professional i personal de la persona.
• L’acompanya en el procés d’inserció laboral.
• Valora els resultats i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats. Valora l’impacte de cadascuna de les actuacions realitzades. Controla, segueix i valora de manera
• permanent i personalitzada l’evolució de la persona en el seu itinerari i el nivell d’inserció laboral aconseguit.

COMPETÈNCIES CLAU

Orientació a l’assoliment, iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat. Flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització. Aprenentatge i utilització de coneixement. Estratègia, treball en equip, cooperació, empatia, comunicació, compromís amb el projecte.

CONDICIONS LABORALS

• Contracte laboral 1 any.
• Jornada completa (40 hores).
• De dilluns a divendres.
• Salari segons conveni.

ENVIA EL TEU CURRÍCULUM

  • info@la-merienda.org
  • 673 567 831
  • Data límit per rebre candidatures: 31/01/23
  • Data aproximada d’incorporació: Gener/2023
  • Dates aprox. Procés de selecció: Gener/2023
Skip to content