Tècnic/a superior en jardineria/educació i control ambiental

FUNDACIO ELS TRES TURONS

Respondre el formulari

Fins el 12/04/2024


SALARI: 942,56€ bruts mensuals x 14 pagues.

Funcions a desenvolupar

 • Acompanyament de processos de recuperació psicosocial i habilitació laboral de persones joves amb dificultats de salut mental en el marc d’un projecte vinculat a la recuperació del paisatge natural, cultius  i espais naturals al medi urbà.
 • Capacitació de les participants en competències transversals i tècniques de jardineria. Suport a l’adquisició de competències tècniques vinculades a l’adequació de camins, paisatge i a la recuperació de cultius.

Tasques a desenvolupar

 • Disseny i implementació de sessions de capacitació que facilitin l‘adquisició de de competències en:
 • Recuperació de patrimoni natural i cultural -recuperació de camins, paisatge i cultius.
 • Tècniques de jardineria i treballs forestals (manteniment i aprofitament del medi).
 • Coordinació amb les tècniques referents de l’acció per al seguiment de les persones usuàries i el seu procés de recuperació i habilitació.
 • Suport a accions de la sensibilització i la lluita contra l’estigma a través de l’acompanyament d’accions comunitàries amb escoles i entitats del territori (Districte d’Horta Guinardó).
 • Suport a la gestió i a la dinamització de l’equipament on es desenvolupa el projecte.
 • Complimentar protocols i registres vinculats a les seves funcions.
 • Elaborar material específic en l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en les reunions d’equip.
 • Efectuar els tràmits necessaris per la realització de les compres relacionades amb el desenvolupament de l’activitat.

Condicions

 • Categoria laboral: Grup professional 3. Tècnic/a superior.
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Parcial 20 h/setmana.
 • Horari: la jornada estarà compresa entre les 9’00h i les 14’00h. A concretar abans de la incorporació.
 • Data d’incorporació: Immediata.

PERFIL DEL CANDIDAT/A:

Requisits i Competències específiques

 • Titulat/da en GFGM TÈCNIC/A EN JARDINERIA I FLORISTERIA, CFGS EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL, CFGS GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL, CFGM APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL o similars.
 • Coneixements i experiència de l’especialitat a impartir.
 • Es valorarà experiència prèvia en l’atenció a persones joves amb especials dificultats i/o  experiència en l’atenció a persones de col·lectius especialment vulnerables.
 • Es valorarà formació específica en salut mental i experiència en organitzacions de l’àmbit social i en especial  de la salut mental o col·lectius vulnerables.
 • Català i Castellà (escrit i parlat).
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari amb solvència per poder desenvolupar‐se amb els programes de gestió assistencial i laboral.

Competències genèriques

 • Capacitat d’afrontar problemes i situacions imprevistes i resoldre’ls d’una manera adequada.
 • Organització en el treball per tal d’optimitzar els recursos i desenvolupar les activitats  d’una manera eficaç i eficient.
 • Compromís i implicació amb la tasca a desenvolupar i amb els valors i missió de la Fundació.
 • Capacitat pel treball en grup en el marc d’un equip amb diferents responsabilitats i funcions, per tal d’assolir els objectius comuns. Relacionar- se i comunicar‐se amb les persones de l’equip d’una forma adequada i professional.
 • Autonomia i capacitat a l’hora de realitzar les activitats grupals amb els usuaris i usuàries.
 • Capacitat d’iniciativa i innovació per tal de prendre decisions sobre propostes accions i plantejar nous elements, idees, o accions de millora dels processos dels diferents programes o serveis.
Skip to content