Tècnic/a superior educació i control ambiental per al servei de rehabilitació de joves – Oferta 03-2024

Fundació Els Tres Turons

Respondre el formulari

Fins el 05/04/2024


SALARI: 942,56€ bruts mensuals x 14 pagues.

1) SOBRE EL LLOC DE TREBALL

Funció a desenvolupar

✔ Acompanyament de processos de recuperació psicosocial i habilitació laboral de persones joves i adultes amb dificultats de salut mental en el marc d’un projecte vinculat a la recuperació del paisatge natural, cultius i espais naturals al medi
urbà.
✔ Capacitació de les participants en competències transversals per al guiatge de recorreguts terapèutics i de coneixement del paisatge natural. Suport a l’adquisició de competències tècniques vinculades a l’adequació de camins, paisatge i a la recuperació de cultius.

Tasques a desenvolupar

 • ✔ Suport a les sessions d’habilitació i i capacitació laboral per la recuperació de patrimoni natural i cultural -recuperació de camins, paisatge i cultius- en un espai singular a la ciutat (Districte d’Horta Guinardó).
  ✔ Disseny i implementació de sessions d’habilitació i capacitació que facilitin l‘adquisició de coneixements en: Recuperació de patrimoni natural i cultural -recuperació de camins, paisatge i cultius. Coneixements en relació a l’ús tradicional del territori, el medi natural urbà i el binomi salut-natura.
 • ✔ Coordinació amb les tècniques referents de l’acció per al seguiment de les persones usuàries i el seu procés de recuperació i habilitació.
 • ✔ Suport a accions de la sensibilització i la lluita contra l’estigma a través de l’acompanyament d’accions de prescripció social a la natura amb entitats del territori (Districte d’Horta Guinardó)
 • ✔ Suport a accions per promoure la inserció i participació comunitària de les persones participants a través de l’acompanyament d’accions de prescripció social a la natura amb entitats del territori.
 • ✔ Suport a la gestió i a la dinamització de l’equipament on es desenvolupa el projecte.
 • ✔ Complimentar protocols i registres vinculats a les seves funcions.
 • ✔ Elaborar material específic en l’àmbit de la seva competència.
 • ✔ Participar en les reunions d’equip.
 • ✔ Efectuar els tràmits necessaris per la realització de les compres relacionades amb el desenvolupament de l’activitat.

Condicions Laborals

✔ Categoria laboral: Grup professional 3. Tècnic superior.
✔ Tipus de contracte: Indefinit
✔ Jornada: 20 hores setmanals. De dilluns a divendres
✔ Horari: la jornada estarà compresa entre les 9’00h i les 14’30h.
✔ Data d’incorporació: Abril 2024.

2) PERFIL DEL CANDIDAT/A:

Requisits i Competències específiques

 • Titulat/da en CFGS Educació i Control Ambiental, CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural, CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural o similars.
 • Coneixements i experiència de l’especialitat a impartir.
 • Es valorarà experiència prèvia en l’atenció a persones joves amb especials dificultats i/o experiència en l’atenció a persones de col·lectius especialment vulnerables.
 • Es valorarà formació específica en salut mental i experiència en organitzacions de l’àmbit social i en especial de la salut mental o col·lectius vulnerables.
 • Català i Castellà (escrit i parlat).
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari amb solvència per poder desenvolupar-se amb els programes de gestió assistencial i laboral.

Competències genèriques

✔ Capacitat d’afrontar problemes i situacions imprevistes i resoldre’ls d’una manera adequada.
✔ Organització en el treball per tal d’optimitzar els recursos i desenvolupar les activitats d’una manera eficaç i eficient.
✔ Compromís i implicació amb la tasca a desenvolupar i amb els valors i missió de la Fundació.
✔ Capacitat pel treball en grup en el marc d’un equip amb diferents responsabilitats i funcions, per tal d’assolir els objectius comuns. Relacionarse i comunicar-se amb les persones de l’equip d’una forma adequada i professional.
✔ Autonomia i capacitat a l’hora de realitzar les activitats grupals amb els usuaris i usuàries.
✔ Capacitat d’iniciativa i innovació per tal de prendre decisions sobre propostes accions i plantejar nous elements, idees, o accions de millora dels processos dels diferents programes o serveis.

3) LA FUNDACIÓ

Qui som

 • ✔ La Fundació Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre, creada el 1985 a Barcelona.
 • ✔ El nostre objectiu és afavorir la inclusió social de les persones que pateixen trastorns mentals, ja que es poden trobar en una situació d’exclusió social i necessitar una intervenció que vagi més enllà del tractament de la seva simptomatologia i que en potenciï la integració social.

Com ho fem

✔ Coresponsabilitzem la persona en el seu procés de recuperació amb un pla de treball personalitzat i consensuat.
✔ Tenim una visió integral i centrada en les necessitats de la persona.
✔ Disposem d’una cartera de serveis dirigida a donar resposta a les necessitats de rehabilitació psicosocial, d’inserció laboral, de suport a la vida independent i a la participació, i promoció de la ciutadania.
✔ Actuem des d’una pràctica comunitària: campanyes de promoció i divulgació de la salut mental, participació en plataformes del territori (Carmel Amunt, Consell de Salut i de Discapacitats del Districte), col·laboració en actuacions conjuntes
amb entitats del territori (escoles, associacions de veïns, centres cívics, empreses, etc.)
✔ Treballem en xarxa: per tal d’establir sinergies i accions conjuntes, formem part de diverses xarxes i aliances estratègiques.

Enviar Currículum Vitae actualitzat per web: https://www.els3turons.org/envia-elteu-curriculum/ amb la referència:”03-2024 -Tècnic/a Superior Educació i Control Ambiental”. Data límit de recepció de CV: 05/04/2024.

Skip to content