Tècnic/a superior del servei de suport a la vida independent

FUNDACIO ELS TRES TURONS

Respondre el formulari

Fins el 13/06/2024


SALARI: 1.594,22€ bruts/mensuals x 14 pagues

SOBRE EL LLOC DE TREBALL 

Funció a desenvolupar

 • Suport al procés de recuperació en el lloc de vida de la persona atesa emmarcat en les accions i programes desenvolupats en Servei de Suport de la Vida Independent de la Fundació.

Tasques a desenvolupar

 • Implementar els objectius del programa d’Habilitats de la vida diària (AVDs) del servei de suport a la vida independent en el lloc de vida de la persona atesa.
 • Detectar necessitats d’intervenció social i psicològiques durant el procés de recuperació en el lloc de vida.
 • Realitzar atenció individual i grupal segons criteris establerts en els programes d’intervenció del servei.
 • Realitzar la valoració funcional de la persona usuària.
 • Complimentar protocols i registres vinculats a les seves funcions.
 • Elaborar material específic en l’àmbit de la seva competència.
 • Participar en les reunions d’equip.
 • Realitzar les gestions necessàries de coordinació externa (gestió telefònica, reunions…).

Condicions

 • Categoria laboral: Grup professional 3. Personal Tècnic Superior. (Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc)
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: 37 h setmana. De dilluns a divendres.
 • Horari: la jornada estarà compresa entre les 9’00h i les 18’00h. A concretar abans de la incorporació.
 • Data d’incorporació: Immediata.

PERFIL DEL CANDIDAT/A: 

Requisits i Competències específiques:

 • Titulació CFGS Integració Social, Auxiliar de Clínica o similars.
 • Català i Castellà (escrit i parlat).
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
 • Experiència professional en l’àmbit de la rehabilitació en salut mental.

(Es valorarà experiència en organitzacions de l’àmbit social i en concret de la salut mental).

Competències genèriques

 • Capacitat d’afrontar problemes i situacions imprevistes i resoldre’ls d’una manera adequada.
 • Organització en el treball per tal d’ optimitzar els recursos i desenvolupar les activitats d’una manera eficaç i eficient.
 • Compromís i implicació amb la tasca a desenvolupar i amb els valors i missió de la Fundació.
 • Capacitat pel treball en grup en el marc d’un equip amb diferents responsabilitats i funcions, per tal d’assolir els objectius comuns. Relacionar-se i comunicar-se amb les persones de l’equip d’una forma adequada i professional.
 • Autonomia i capacitat a l’hora de realitzar les activitats grupals amb els usuaris i usuàries.
 • Capacitat d’iniciativa per tal de prendre decisions i proposar i plantejar nous elements o idees.
Skip to content