Tècnic/a subvencions Fundació BarcelonActua

Fundació BarcelonActua

Enviar CV a carme@ceice.com

Respondre el formulari

Fins el 30/06/2023


SALARI: Entre 18.000€ SBA y 24.000€ SBA.

La Fundació cerca una persona motivada per a gestionar el procés de redacció i presentació de subvencions públiques i privades. Aquest lloc requereix excel·lents habilitats de redacció i gestió del temps, així com experiència en la redacció de subvencions. També es requereix fluïdesa en castellà i català escrit i oral. La persona s’incorporaria a un equip professional, dinàmic, compromès, flexible i divers.

En dependència directa de Direcció, les seves principals funcions seran:

Cerca de noves oportunitats de premis i subvencions públiques i privades a nivell local:

 • Mantenir-se informat/da de la data de publicació de les convocatòries de diferents subvencions i premis des de l’àmbit local a l’europeu i planificar el procés de sol·licitud.
 • Redactar el marc lògic de cada proposta de projecte incloent objectius, activitats, indicadors, impacte.
 • Redacció de propostes de projectes en espanyol i/o català.
 • Al llarg de la fase d’execució d’un projecte aprovat, coordinar-se amb l’equip de comunicació per a garantir que se segueixen correctament les directrius de difusió de cada subvenció.
 • Una vegada finalitzat cada projecte, recopilar tota la informació necessària per a redactar la justificació coordinant-se amb els diferents programes i itineraris: dades de monitoratge i avaluació del projecte; material de difusió; informació financera; etc. Amb aquesta informació, redactar la justificació de cada projecte.
 • Estar al corrent dels terminis de presentació de propostes i justificacions i gestionar el temps per a garantir que cada presentació es realitzi a temps.
 • Coordinar-se amb els diferents responsables de projecte, així com amb l’equip directiu de l’organització, per a mantenir-se al corrent de l’estratègia i les prioritats de l’organització, així com dels objectius anuals de cada
 • Comunicar-se amb els donants durant els processos de proposta, aprovació i justificació, quan sigui.

Perfil/Requeriments

 • Un mínim de dos anys d’experiència en redacció de propostes i justificacions.
 • Excel·lent capacitat de redacció tant en català com en castellà.
 • Excel·lent gestió del temps i capacitat de comunicació.
 • Pensament analític i sintètic.
 • Ser flexible, proactiu i obert de ment: treballem en un entorn que canvia ràpidament i has de ser capaç d’adaptar-te a canvis sobtats i nous desenvolupaments.
 • Experiència de treball en el sector social català, o en l’àmbit de la migració (preferible)

Oferta

 • Contracte indefinit, Jornada completa, Conveni Acció Social.
 • Un horari de treball flexible i l’oportunitat de treballar a distància 2 dies a la setmana.
 • Incorporació immediata.
Skip to content