Tècnic/a social per la gestió d’habitatge en programes destinats a persones vulnerables

Fundació Mambré

Fins el 26/08/2024


SALARI: Entre 20.000€ i 25.000€ anual x 14 pagues. Segons conveni d’acció social i vàlua.

L’objectiu de la Fundació Mambré és oferir habitatge unifamiliar o compartit a persones amb autonomia personal i social que continuen en situació de vulnerabilitat i exclusió.

Funcions:

 • El tècnic/a caldrà que atengui les demandes  d’habitatge i el suport a l’adaptació i convivència actuant com a referent de pis.
 • Relació amb les entitats socials derivants. Rebre sol·licituds de les entitats derivants i valorar els casos. Gestionar les altes i baixes en les places dels habitatges optimitzant l’ús de totes les places.
 • Donar a conèixer els programes i condicions de l’estada als habitatge a les persones beneficiàries i consensuar l’entrada
 • Preparar els contractes de lloguer segons les particularitat de cada persona, programa i habitatge i gestionar la signatura i entrada a l’habitatge
 • Acompanyament a les persones llogateres pel compliment de les responsabilitats contractuals
 • Controlar la vigència dels contractes dels habitatges gestionats i procedir a les renovacions.
 • Gestió de la documentació i informació a través de la base de dades i arxiu de l’entitat
 • Atendre les incidències de manteniment i coordinar l’àrea de manteniment la seva resolució
 • En habitatge compartits, gestionar conflictes de convivència si escau i vetllar pel correcte manteniment i cura dels habitatge per part de les persones beneficiàries. Vetllar els canvis de titularitat dels subministraments a nom de les persones ateses
 • Fer seguiment i control de morositat en coordinació amb l’àrea comptable i plantejar propostes de solució
 • Suport en la redacció de projectes i gestió de subvencions

Formació:

 • Titulació universitària en l’àmbit del Treball social, Educació Social o altres ciències socials, o en l’àmbit del dret i la gestió immobiliària.

Experiència mínima d’un any en programes d’habitatge social, administració de finques, oficines locals d’habitatge o equivalent.

Domini del català i castellà nivell C1

Domini d’eines informàtiques : paquet office, Excel, bases de dades, anàlisi de dades, Internet i aplicacions

ES VALORARÀ

 • Coneixement de la normativa d’arrendaments urbans i dels ajuts i prestacions públiques relacionades amb l’habitatge.
 • Coneixements i experiència en administració i gestió econòmica d’entitats/empreses.
 • Experiència en entitats sense ànim de lucre i sensibilitat social.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat d’iniciativa i proactivitat.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Empatia i escolta activa.
 • Caràcter metòdic i organitzat.
 • Aptitud per assumir responsabilitats.
 • Habilitats en les relacions interpersonals.
 • Autoconfiança i autocontrol.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Tolerància a la frustració i l’estrès.
 • Habilitats per a la gestió o mediació de conflictes.

CONDICIONS

 • Lloc de treball situat a Barcelona.
 • Jornada: 38,5 hores setmanals. Mati i tarda.
 • Incorporació al setembre 2024.

 

Ves al contingut