TÈCNIC/A SOCIAL per a la Llar Mambré

Fundació Mambré

Fins el 24/11/2022


SALARI: No especificat.

LLOC DE TREBALL – TÈCNIC/A SOCIAL per a la Llar Mambré (allotjament residencial amb suport educatiu) destinat a persones en situació de sensellar

FUNCIONS BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Atenció a les persones en l’àmbit de l’allotjament on resideixen.
 • Coordinació amb els referent socials de les entitats que els deriven.
 • Suport en les activitats ordinàries de cura personal i de l’habitatge, i en el manteniment de la convivència.
 • Organitzar el funcionament dels habitatges (neteja, manteniment, compres,…) per tal de garantir que es manté el nivell de qualitat residencial establert.
 • Vetllar pel correcte manteniment dels habitatges.
 • Mediació en conflictes.

COMPETÈNCIES PERSONALS

 • Empatia.
 • Escolta activa.
 • Caràcter metòdic i organitzat.
 • Habilitats en les relacions interpersonals.
 • Autoconfiança i autocontrol.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i per coordinar-se amb la resta de l’equip.
 • Capacitat de presa de decisió.

COMPETÈNCIES TÈCNIC – PROFESSIONALS

 • Grau en Treball Social, Educació Social, Psicologia o equivalent.
 • Es valorarà experiència laboral en atenció al sensellarisme.
 • Ofimàtica a nivell d’usuari.
 • Nivell alt de català i castellà, tant escrit com parlat.

Jornada: 25h/setmanals.

Horari: de dilluns a divendres (repartit en 3-4 matins i 1-2 tardes).

Salari: segons conveni d’acció social i vàlua.

Incorporació: inici contracte el 30/11/2022.

Lloc de treball: Barcelona.

Skip to content