Tècnic/a social a la Fundació Hàbitat3

Fundació Hàbitat3

Enviar CV a rrhh@habitat3.cat

Fins el 20/04/2023


SALARI: La retribució serà de 21.258,36€ bruts anuals.

Oferta de treball: Tècnic/a social a la Fundació Hàbitat3

 • La Fundació Hàbitat3 ( Gestora d’habitatge social del Tercer Sector Social de Catalunya ), necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a Social per treballar amb famílies i persones allotjades en habitatges d’inclusió social gestionats per la Fundació.
 • Busquem una persona organitzada, dinàmica, i amb coneixements específics de seguiment i acompanyament social, per treballar en equip i créixer professionalment amb la Fundació.

Funcions a desenvolupar:

 • Elaborar informes socioeconòmics de persones en situació vulnerable.
 • Ser referent de l’habitatge per a les famílies i persones.
 • Elaborar i implementar plans específics de seguiment i acompanyament social per a cada cas amb l’objectiu d’assolir l’autonomia familiar i/o personal plena.
 • Promoure la corresponsabilització en el seguiment, acompanyament i intervenció social a través de la coordinació amb els diferents actors referents de les famílies i persones.
 • Realitzar el seguiment de l’acompliment de les obligacions contractuals a través de visites periòdiques a l’habitatge.
 • Treballar conjuntament amb les famílies i persones en l’adquisició d’hàbits bàsics en l’ús de l’habitatge.
 • Seguir i avaluar l’evolució social.
 • Realitzar tasques de mediació i negociació en la gestió del seguiment de conflictes.
 • Realitzar tasques i fer acompanyament en orientació laboral per col·lectius en risc d’exclusió social en coordinació amb altres serveis.

Experiència laboral i coneixements:

Es demana:

 • Formació acreditada en Treball social, Educació Social o equivalent.
 • Experiència demostrable en l’àmbit social i en el treball social de seguiment i acompanyament de famílies i persones en situació de risc i exclusió social.
 • Experiència demostrable en plans específics d’intervenció en llars i en tasques d’orientació laboral. Es demana un mínim de 2 anys d’experiència.
 • Experiència demostrable en l’elaboració d’informes socioeconòmics de persones en situació vulnerable.

També es valoraran:

 • Formació, coneixements i/o experiència en: resolució de conflictes (principalment mediació, facilitació, negociació i coaching comunitari i social), multiculturalitat, treball comunitari, exclusió social, i recursos residencials.
 • Coneixement dels idiomes anglès i francès.
 • Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.
Skip to content