Tècnic/a Servei de Prevenció i Convivència (Besos – Maresme)

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 30/05/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Fundació Pere Tarrés cerca un/a Tècnic/a pel Servei de Prevenció i Convivència per treballar aquests estiu del 31 de juliol a l’1 de setembre.

El tècnic/a desenvoluparà funcions d’intrevenció en espai públic i en comunitats de veïns. Concretament les seves funcions seran:

1.Traspàs d’informació actualitzada de forma regular (setmanalment) sobre dinàmiques/problemàtiques relacionades amb l’espai públic.
2.Preparació prèvia reunions ordinàries/extraordinàries amb tècniques de Districte/agents de territori/referents veïnals.
3.Participació reunions ordinàries/extraordinàries amb tècniques de Districte/ agents de territori/ referents veïnals.
4.Elaboració de documentació ordinària i/o extraordinària (informes, registres, etc.)

Skip to content