Tècnic/a Servei atenció menors inimputables

Intress

Respondre el formulari

Fins el 12/04/2024


SALARI: 1.762.70€ bruts mensuals + plus validació diagnòstic 289,06€ x 14 pagues.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

L’Associació PrevenSI necessita incorporar personal com a Tècnic/a de servei, per formar part de l’equip del servei d’atenció a menors inimputables que han comès un delicte i suport a les víctimes d’aquests delictes. Que es troba ubicat a Barcelona.

Què farás?

 • Dur a terme un diagnòstic personal i familiar de l’infant/adolescent i del seu entorn.
 • Dissenyar el pla d’intervenció de l’adolescent i de la seva família.
 • Desenvolupar el programa d’intervenció socioeducativa.
 • Dur a terme intervencions restauratives.
 • Dur a terme entrevistes devolutives i de tancament amb l’infant/adolescent i la seva familia.
 • Coordinació amb els recursos de la xarxa.
 • Elaboració d’informes corresponents.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: prevista maig 2024.
 • Tipus de contracte: indefinit.
 • Jornada: 38,5h
 • Horari: matins i dues tardes.

Requisits
Què esperem de tu?
Competències requerides:

 • Coneixement de la organització del sistema de protecció a la infància.
 • Coneixement de la intervenció amb persones que han exercit la violència.
 • Capacitat de redacció. Sintetitzar de forma clara i ordenada la informació.
 • Habilitats comunicatives.
 • Persona empàtica i amb capacitat d’escolta activa.
 • Amb capacitat resolutiva i de negociació.
 • Bona capacitat d’adaptació tecnològica.
 • Amb capacitat d’intervenció davant de situacions d’emergència i urgència.
 • Prevenció i resolució de conflictes.
 • Organització i gestió del temps.
 • Tolerància a la pressió/gestió de l’estrès.
 • Gestió de la informació.
 • Treball en xarxa.
 • Adaptabilitat, flexibilitat, dinamisme i responsabilitat.

Formació acadèmica necessària:

 • Títol de llicenciatura, diplomatura o grau en Psicologia, Educació social, Treball social o Pedagogia.
 • Formació (grau, postgrau, màster, curs d’extensió universitària, …) en l’àmbit de la criminologia o la psicologia forense o formació en l’àmbit de la mediació i resolució de conflictes.

Formació acadèmica valorable:

 • Formació específica en psicologia forense.
 • Formació específica en violència sexual infantil.
 • Formació en psicologia clínica.
 • Formació en psicopatologia.
 • Formació en perspectiva de gènere.
 • Formació en psicoteràpia infanto-juvenil.
 • Formació en sistèmica.
 • Formació en pràctiques restauratives.
 • Publicacions en revistes indexades.
 • Preferiblement també amb formació i experiència específiques en l’àmbit de la violència sexual infantil i amb coneixements sobre l’abordatge amb persones que han exercit la violència.

Experiència professional necessària:

 • Experiència mínima de 3 anys en el treball amb persones conductes de risc i les seves famílies en contextos de no voluntarietat.
 • Experiència en elaboració d’informes diagnòstics, pericials i/ d’avaluació o experiència acreditable en avaluació i intervenció amb infants i adolescents.

Requisits imprescindibles:

 • Informàtica i tecnologies de la comunicació.
 • Ús escrit i oral del català : Nivell C o similar.
 • Vehicle propi en el cas de territoris fora de l’àrea de Barcelona.
 • Certificat negatiu de delictes sexuals.

PrevenSI, amb CIF G67920298 us informa que, tal com disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, que les dades personals incloses en aquesta sol·licitud d’ocupació o currículum vitae així com les que formin part de la valoració de la candidatura seran tractades i conservades sota la responsabilitat de PrevenSI, amb la finalitat de formar part en els processos de selecció, borses de treball i contractacions que es duguin a terme, sobre la base del compliment de mesures precontractuals, i compliment d’interessos legítims, almenys pels terminis de responsabilitat aplicables, i mentre no sol·licite la supressió.

 

 

Skip to content