Tècnic/a sènior de suport de tecnologia

Intress

Fins el 19/03/2023


SALARI: Retribució anual/brut: 23.000€ bruts anuals + guàrdies.

Data d’incorporació: febrer 2023.
Data finalització: febrer 2025.
Nº hores setmanals: 38,5h.
Horari: flexible (aprox. de 8-15 i dues tardes fins les 17:30). 1 dia de teletreball.

Funcions del lloc de treball:

 • Diagnòstic proactiu, solució de problemes i incidències en entorns Windows. Gestionat a través d’eina de ticketing.
 • Principalment suport remot.
 • Aportar fiabilitat i qualitat en la resolució de les incidències.
 • Escalat d’incidències, internament i a proveïdors externs.
 • Gestió de permisos/accessos.
 • Control d’infraestructura, comunicacions i gestió d’inventari.
 • Participar en la construcció de projectes tecnològics.
 • Comunicar-se amb els usuaris hàbilment.

REQUISITS:

Formació acadèmica necessària:

 • Formació Professional grau superior en informàtica.

Experiència professional necessària:

 • 2-3 anys d’experiència en suport tècnic informàtic.

Coneixements necessaris:

 • Office365.
 • Gestió bàsica Activi Directory.
 • Sistemes Windows.
 • Xarxes cablejades i Wireless.

Altres coneixements valorats:

 • Azure Cloud.
 • Sharepoint, Intune, PowerPlatform, PowerBI.
 • Seguretat en Microsoft 365.
 • Coneixements de programació.

Altres aspectes necessaris:

 • Disponibilitat per a desplaçar-se puntualment a altres localitats dins de Catalunya.
 • Permís de conduir.
 • Català.
Skip to content