Tècnic/a Projecte: Orientació i Acompanyament escolar (L’Hospitalet de Llobregat)

Incoop

Respondre el formulari

Fins el 17/01/2024


SALARI: 17.885,32€ bruts anuals per jornada indicada. (1.490,38 € bruts mensuals x 12 pagues) 32h.

Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social.

Tècnic/a Projecte: Orientació i Acompanyament escolar (L’Hospitalet de Llobregat) 

Descripció

 • Realitzar l’orientació, d’acord amb el tutor/a, de l’alumnat de 4t d’ESO, susceptible de no assolir el graduat escolar.
 • Dissenyar i aplicar, en col.laboració amb els centres docents, protocols de seguiment, intervenció i actuació amb l’alumnat susceptible de no graduar.
 • Acompanyar als joves en el procés de transició a recursos de segones oportunitats.
 • Informar i donar suport a les famílies dels alumnes.
 • Realitzar coordinació i treball en xarxa amb entitats de segones oportunitats, transició d’estudis i treball amb joves.
 • Participar en les CSE dels instituts.

Requisits

 • Titulació universitària mínima requerida: Grau en l’àmbit de les ciències socials (Educació Social, Psicologia, Pedagogia, Magisteri, etc…).
 • Formació complementària en educació i/o infància i joventut.
 • Experiència demostrable mínima de 2 anys en projectes socioeducatius.
 • Valorable coneixement àmbit educatiu del territori de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Català i Castellà nivell C1.
 • Nivell usuari d’eines de Google.
 • Es valorarà de forma positiva totes aquelles candidatures amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Competències

 • Planificació i organització.
 • Treball en equip i cooperatiu.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Empatia.
 • Iniciativa.

S’ofereix

 • Contracte indefinit.
 • Incorporació prevista: 08/01/2024.
 • Jornada: 32h/setmana de dilluns a divendres de 9h a 14.30h i dimarts fins les 17h.
 • Categoria segons conveni de Lleure: Tècnic/a Nivell B.
Skip to content