Tècnic/a Orientador/a

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 30/01/2023


SALARI: 1831€ x 12 pagues

Definició del lloc
El rol d’aquesta posició és el d’acompanyament directa a la participant en el seu itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral, a través d’accions individuals i grupals, en estreta coordinació amb la resta de professionals de l’equip.

Funcions i responsabilitats del lloc:

 • Orientació, assessorament, informació i acompanyament en processos d’inserció laboral amb persones participants, que es troben en situació més vulnerable.
 • Conducció d’espais de tutoria individual (en format combinat, presencial i telemàtic)
 • Disseny i conducció d’activitats grupals d’orientació laboral – accions transversals d’itinerari (en format combinat, presencial i telemàtic).
 • Elaboració i seguiment d’itineraris d’inserció personalitzats: acollida, diagnòstic sociolaboral, pla d’acció, acompanyament en el desenvolupament del pla de diversitat
 • Definició de perfils competencials de les usuàries.
 • Identificació de perfils professionals de les persones participants
 • Gestió de la base de dades pròpia del programa
 • Coordinació amb altres agents del territori.
 • Coordinació amb la xarxa de recursos derivadors.
 • Coordinació amb l’equip del programa i de l’àmbit d’inserció sociolaboral
 • Seguiment exhaustiu dels indicadors de programa.
 • Participació a les reunions d’equip de programes d’Inserció Laboral.
 • Avaluació i seguiment del servei.

Formació i coneixements:

 • Grau universitari o titulació superior universitària en l’àmbit social (Treball Social, Psicologia, Humanitats, Educació, Economia, Administració i Direcció d’Empreses…)
 • Es valorarà formació complementària en orientació i inserció laboral
 • Es valorarà formació en el model d’ocupabilitat per competències i de gestió de l’equip humà en clau de competències.
 • Coneixement del mercat laboral i de tècniques d’inserció laboral.
 • Coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.

Experiència:

 • IMPRESCINDIBLE experiència professional en orientació i inserció laboral.
 • Es valorarà haver treballat amb col·lectius en situació de vulnerabilitat. .
 • Es valorarà coneixement del S.O.C. i serveis d’orientació i inserció laboral.
 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball:

 • Orientació al treball amb persones.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Orientació a treball per objectius i resultats.
 • Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.
 • Autonomia.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
 • Creativitat.
 • Implicació i compromís amb el projecte.
 • Claredat i transparència.
 • Responsabilitat.
 • Iniciativa i proactivitat
 • Presència i dots comercials.

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ) :

 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)
 • Competències en TIC
 • Català i castellà
 • Interdependència:
  Estarà sota la supervisió de la directora de programes d’Inserció Laboral

Tipus de contracte:
12 mesos (aproximadament, en funció de la duració final del programa)

Jornada laboral:
38.5h

Horari/Torn:
Matins de dilluns a divendres i dues/ tres tardes a la setmana (a determinar horari)

Data d’incorporació:
Gener 2023

Skip to content