Tècnic/a orentador/a laboral expert/a en violència de gènere

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 06/03/2023


SALARI: 23.000 bruts/anuals .

Fundació Formació i Treball
Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC
En dependència del Departament d’Acció social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents funcions:
– Acollida de les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa
– Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: Realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
– Accions grupals per la millora de les competències bàsiques i transversals
– Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: Oferir suport i assessorament a les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
– Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix a les participants: Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses.
– Treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa.
– Seguiment de les accions formatives que es realitzin dins el Programa.
– Contacte amb empreses i col·laborar en la inserció laboral.

2. REQUERIMENTS DE LLOC
Titulació: Llicenciatura / Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials (Psicologia, Educació Social o Treball Social)
Experiència mínima: Experiència mínim de 3 any en l’àmbit en l’atenció especialitzada a víctimes de violència de gènere, i en matèria d’inserció laboral.

Formació complementaria:
– Formació en matèria d’igualtat, violència de gènere de com a mínim 150 hores
– Formació en matèria d’inserció laboral
– Habilitats digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.).
– Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc) i específics de comunicació 2.0

Competències:
– Comunicació
– Treball en equip
– Negociació
– Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
– Orientació al client

3. CONDICIONS DEL LLOC
Jornada: 40h/ setmana
Horari: de Dilluns a Divendres
Incorporació: Immediata

Skip to content