Tècnic/a licitacions i projectes – FASI – Barcelona

Fundació Acció Social Infància (FASI)

Respondre el formulari

Fins el 20/03/2023


SALARI: 18.276,05 € bruts anuals.

La Fundació Acció Social Infància (FASI) és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.

Actualment, necessitem incorporar una persona tècnica de licitacions i projectes que vulgui formar part d’un equip dinàmic, vetllar per una òptima gestió administrativa del departament de Recerca, i la generació i aprofitament de les oportunitats de finançament que sorgeixen.

La persona seleccionada es responsabilitzarà de la generació i l’aprofitament de les oportunitats de finançament que sorgeixen.

Les funcions principals seran:

 • Redacció i maquetació de propostes tècniques per a la presentació de licitacions i subvencions en l’àmbit de la infància i família, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Redacció i maquetació de les memòries de seguiment i de justificació, segons els terminis marcats i en coordinació amb els diferents departaments o agents implicats.
 • Realitzar la lectura i anàlisi dels diferents plecs tècnics i administratius i de les bases de les convocatòries.
 • Fer costat al seu responsable directe en l’elaboració dels informes i les memòries necessàries i vinculades a la missió del departament.
 • Donar suport en la relació amb els clients.

A continuació et detallem què estem buscant:

 • Formació en cicle formatiu de grau superior d’administració o grau en l’àmbit de gestió i administració.
 • Experiència en tasques administratives i econòmiques, i en recerca de fons i gestió d’expedients.
 • Coneixements dels procediments administratius.
 • Domini dels paquets informàtics estàndards, i alt nivell del domini de full de càlcul (taules dinàmiques).

I què oferim?

 • Contracte temporal al 100% de la jornada de 37,5 hores setmanals.
 • Horari que et permetrà conciliar vida personal i laboral de dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda a la setmana de 15.30h a 18h.

T’interessa? Inscriu-te! T’estem esperant 😉

Skip to content