Tècnic/a Licitacions i Concursos

INTRESS

Respondre el formulari

Fins el 30/04/2024


SALARI: 1.607,51€ bruts mensuals x 14 pagues = 22.505,14€ bruts anuals.

Intress cerca un/a Tècnic/a en Licitacions i Concursos per facilitar i donar soport administratiu necessari per a la presentació de licitacions, subvencions, concerts, pressupostos, etc. Seria per incorporar a la nostre Seu de Barcelona. 

Què farás?

 • Preparar les propostes amb la documentació tècnica i econòmica facilitada pel responsable del projecte i del Departament de Concursos, i amb especial responsabilitat en el cas de la documentació administrativa per a assegurar el compliment dels requisits legals establerts, recopilant la documentació necessària per a la seva presentació i seguiment d’incidències fins a la seva resolució.
 • Atendre clients interns i externs informant i aclarint dubtes i responent a consultes relacionades amb les seves àrees i competència.
 • Fer costat a la Direcció i/o Responsable directe en tot el control administratiu dels recursos financers i humans a fi d’optimitzar la seva utilització.
 • Recolzar en el control i seguiment de les possibles pròrrogues i/o modificacions contractuals, revisions de preus, etc. donant suport al Departament de Projectes i Subvencions i en coordinació amb la Subdirecció Territorial/ Servei a fi d’assegurar la correcta aplicació de les condicions dels contractes.
 • Assistir a l’equip tècnic, en les activitats que desenvolupen per a contribuir al bon funcionament dels departaments que secunda.
 • Integrar i mantenir al dia la base de dades del centre per a poder portar un registre diari de l’activitat així com per a elaborar documents sol·licitats.
 • Mantenir actualitzada tant la documentació dels concursos com tots aquells documents i registres associats a les licitacions públiques o subvencions.
 • Revisar i mantenir actualitzades totes les plataformes en les quals es troba inscrita l’entitat/és.
 • Coordinar, juntament amb els departaments que corresponen, el control de les donacions rebudes i el seu seguiment.
 • Actualitzar i compartir el coneixement impulsant noves experiències i generant un clima professional en l’equip en què col·labora.

Què oferim?

 • Data d’incorporació: immediata.
 • Tipus de contracte: fix-indefinit.
 • Jornada: 38,5h setmanal.
 • Horari: de dilluns a divendres de 08.00-15.00h, exceptuant dos dies de 08.00-17.30h (a determinar amb l’equip del departament) i un dia de teletreball.

Què esperem de tu?

Formació acadèmica: 

 • Formació Professional de Grau Mitjà en Gestió Administrativa.

Experiència professional mínima:

 • Experiència mínima de 2-3 anys realitzant tasques similars.

Coneixements necessaris:

 • Office avançat.
 • Nivell C de català.

Altres aspectes valorats:

 • Coneixements del tercer sector.
 • Experiència en l’àmbit social.
 • Flexibilitat horaria.
 • Treball en equip.
 • Persona organitzada i metòdica.

Intress es compromet a través de la seva Política de Gestió de Persones i compromisos adoptats en l’III Pla d’Igualtat de Intress, en el seu Eix 2, a gestionar els processos de selecció externa i promoció interna amb el compromís d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant des de Intress com des de les entitats col·laboradores, que asseguraran la igualtat i dotaran de perspectiva de gènere als seus processos selectius.

Skip to content