Tècnic/a intervenció social

FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA

Fins el 15/04/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals.

Identificació del lloc de treball

 • Educador/a per als pisos d’acollida per a persones beneficiaries de Protecció internacional amb trastorn de salut mental.

Descripció del lloc de treball

 • La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.
 • El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip que acompanya a persones beneficiaries de protecció internacional amb trastorn de salut mental. Les tasques a realitzar estaran enfocades a l’acompanyament social i a l’assoliment de l’itinerari individualitzat de cada persona. Alhora, s’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació del projecte.
 • Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.
 • La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Acollir a les persones beneficiaries de protecció International que arribin al projecte.
 • Realitzar acompanyaments
 • Realitzar el seguiment educatiu i acompanyaments pertinents.
 • Preparació i supervisió dels dispositius d’acollida.
 • Coordinar-se interna i externament sobre los casos d’ acompanyament.
 • Coordinació amb les responsables tècniques del programa.
 • Donar suport a aspectes de logística.
 • Elaborar els informes necessaris per a la justificació i sol·licitud del projecte.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Grau Educació Social i/o similars.
 • Nivell avançat  d’Ofimàtica.
 • Dos anys anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

 • Contractació: Temporal
 • Dedicació: Jornada 38,5h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Abril 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 15 d’abril de 2024
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Educador/a social per a programa de Protecció internacional a Barcelona.”
Ves al contingut