Tècnic/a integrador/a servei primera acollida Saier (Borsa de substitució)

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Fins el 30/04/2023


SALARI: Segons conveni d'Acció Social català i duració de la suplencia.

*ABD Associació Benestar i desenvolupament és una ONG declarada d’Utilitat Pública, que té els seus orígens en la dècada dels vuitanta. Després d’anys treballant, continuem creient que totes les persones volem una societat que minimitzi o erradiqui les desigualtats i l’exclusió. Per això, continuem treballant per a aconseguir-ho.

Desenvolupem més de 50 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social. Ens dediquem a l’atenció a les persones en les seves trajectòries vitals, prevenint situacions de fragilitat social i atenent les seves necessitats i les del seu entorn més pròxim.

Que busquem?

  • Personal per a realitzar substitucions en el servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants, Refugiats de Barcelona, preferentment graduats socials i integradors.
  • Les persones triades formaran part de la bossa de suplències que s’encarrega de la recepció del servei, al realització de les entrevistes amb els usuaris i de ser les encarregades d’acompanyar i de la informació pertinents a les persones que ho sol·licitin.
  • Necessari coneixements de llengües extrangeres a més de domini de les llengües locals.
Skip to content