Tècnic/a inserció – programa ocell de foc per a joves

Fundació Tallers

Fins el 06/01/2023


SALARI: Mitja jornada 863,39 euros bruts per 14 pagues (12.087,46 euros bruts/any).

Requisits:

 • Formació i coneixements: titulació de grau o bé de CFGS relacionada amb l’àmbit social i/o empresarial. Domini en l’entorn Windows i paquet Office. Nivell alt de català parlat i escrit.
 • Experiència: Preferiblement amb coneixements i experiència mínima d’un any sobre l’Economia Social i Solidària i la creació d’empreses amb els valors de l’ESS, iniciatives juvenils de primera experiència laboral i sobre l’atenció al col·lectiu destinatari de la subvenció (joves) i realització d’accions d’apoderament col·lectiu, així com experiència en prospecció d’empreses i accions RSC.
 • Competències: Capacitat de comunicació i motivació, empatia, sensibilitat social. Capacitat de negociació per assolir relacions de col·laboració. Iniciativa i treball en equip. Capacitat d’anàlisi, gestió del temps, de situacions complexes i adaptació als canvis. Tolerància a la frustració. Orientació a objectius. Flexibilitat. Polivalència. Capacitat organitzativa i de resolució de conflictes. Autonomia. Creativitat.

Tasques a realitzar:

En el marc del Programa Ocell de foc, programa d’atenció integral per a joves, especialment amb problemàtica de salut mental, per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària i/o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Tasques generals del projecte que es duran a terme amb la col·laboració de les diferents entitats que composen el nucli Barcelonès Nord 2:

 • Treball en xarxa: col·laborar i establir coordinacions amb els serveis especialitzats de salut, d’educació, ocupació i serveis socials.
 • Dinamitzar i activar les xarxes i les organitzacions d’atenció als i les joves del territori.
 • Fomentar la cooperació territorial entre els serveis i les entitats de joves i els que treballen per als i les joves.
 • Visibilitzar i combatre l’estigma que envolta la salut mental al territori de referència.
 • Desenvolupar competències transversals en els i les joves, incloenthi habilitats socioemocionals i de desenvolupament socioprofessional, acompanyant-les en el seu itinerari de vida independent, laboral i de retorn al sistema educatiu.
 • Creació de serveis i espais per afavorir i generar dinàmiques per a la constitució de grups de joves amb iniciatives d’apoderament col·lectiu.
 • Proporcionar eines i recursos per assolir la inserció laboral o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Tasques específiques del servei c) Niu de projectes i iniciatives juvenils:

 • Promocionar i acompanyar la creació d’iniciatives de primera experiència laboral d’emprenedoria col·lectiva amb el suport de l’Ateneu cooperatiu de referència, fent difusió i promoció en les empreses d’Economia Social i Solidària (ESS) del territori.
 • Procés d’acompanyament personalitzat per la posada en marxa de la idea de negoci i el seu assessorament jurídic (estudi viabilitat, estatuts, etc.).
 • Accions d’informació a entitats, ens locals i cooperatives sobre les diferents iniciatives juvenils.
 • Tallers sobre organització i creació de cooperatives juvenils de serveis (CJS) destinats a joves, amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu de referència.
 • Tallers sobre estratègies per generar activitat econòmica en la creació i consolidació. Viabilitat de projectes, viabilitat econòmica, treball en xarxa i intercooperació.
 • Sessions d’acompanyament a organitzacions mentores i/o a les diferents entitats associatives, en matèria de col·laboració o de treball col·lectiu que canalitzin les iniciatives juvenils en la primera fase de funcionament d’aquestes.
 • Creació de la borsa de cooperatives i d’empreses mentores.
 • Avaluar periòdicament l’activitat i els processos, fer seguiment d’indicadors i aportar la informació que correspongui per la justificació del programa.
 • Redacció d’informes i memòria de les accions realitzades.
 • Compliment de la normativa de protecció de dades, qualitat i perspectiva de gènere, així com qualsevol altre requisit o normativa vigent que afecti al servei.
 • Assistència a reunions d’equip, tasques de gestió administrativa i bases de dades.

Condicions laborals:

 • Horari: Mitja jornada (20h) amb possibilitats d’ampliació. Horari flexible. Disponibilitat de matins i/o tardes, segons necessitats del projecte. Horari de teletreball a pactar.
 • Salari Brut anual i pagues: Tècnic de grau mig. Mitja jornada 863,39 euros bruts per 14 pagues (12.087,46 euros bruts/any).
 • Tipus de contracte: Indefinit. Incorporació Gener 2023.

Assumpte: TÈCNIC/A INSERCIÓ – PROGRAMA OCELL DE FOC PER A JOVES, data límit d’enviament de CV: 06/01/2022.

Correu: andrea.ruiz@fundaciotallers.org

Skip to content