Tècnic/a Immobiliari/a i de rehabilitació d’habitatges

Fundació Mambré

Fins el 08/03/2024


SALARI: Entre 25.000€ i 30.000€ anuals.

La Fundació Mambré és una entitat dedicada a la gestió d’habitatge per a persones en situació de sensellarisme.

Objectiu:  Augmentar el patrimoni d’habitatges de l’entitat a través de la compra en tanteig i retracte i vetllar pel correcte manteniment del parc propi. Dur a terme el seguiment d’obres dels habitatges comprats o llogats per l’entitat que ho requereixin. Millorar l’eficiència energètica dels habitatges propis.

Funcions:

 • Fer visites als habitatges que poden encaixar amb les necessitats de l’entitat i fer una valoració general del seu estat.
 • Gestionar la compra d’habitatges en exercici de tanteig i retracte, segons una plataforma.
 • Proposar a la Direcció la compra dels habitatges que valori que compleixen els requisits d’estat, ubicació, preu,… que l’entitat necessita.
 • Fer els tràmits necessaris per iniciar-ne el procés de compra a través del TIR.
 • Determinar la rehabilitació bàsica i per a la millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica dels habitatges propietat de l’entitat.
 • Sol·licitar pressupostos a industrials per fer la rehabilitació dels habitatges de compra o lloguer que requereixin obres de millora.
 • Protegir adequadament (alarma, portes blindades,…) els habitatges.
 • Coordinar i fer el seguiment d’obres.
 • Proposar i vetllar pel manteniment preventiu dels habitatges propietat de l’entitat.
 • Atendre la resolució d’incidències en habitatges que hagin tingut obres de millora.
 • Redacció de projectes, preparació, planificació i direcció, tràmits administratius i gestió d’ajudes i subvencions relacionades amb la rehabilitació i eficiència energètica.
 • Gestions relacionades amb la posada en marxa de pisos com gestió de cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, butlletins,…
 • Referent de seguretat i salut.
 • Altres tasques de suport a l’àrea de gestió immobiliària.

Requisits:

 • Arquitect@ tècnic (Aparelladors).
 • Formació i/o experiència en projectes de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 • Experiència mínima de dos anys en el sector.
 • Domini del català i castellà.
 • Domini d’eines informàtiques especialitzades: autocad i altres.
 • Carnet de conduir.

Es valorarà:

 • Experiència en entitats sense ànim de lucre i sensibilitat social.
 • Coneixement del programa de gestió immobiliària Taaf.

Competències:

 • Capacitat d’iniciativa i proactivitat.
 • Capacitat d’anàlisi. Caràcter metòdic i organitzat.
 • Empatia i escolta activa. Habilitats en les relacions interpersonals.
 • Aptitud per assumir responsabilitats. Autoconfiança i autocontrol.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Corresponsabilitat.

Condicions:

 • Lloc de treball situat a Barcelona.
 • Contracte de suplència amb possibilitat d’esdevenir indefinit.
 • Jornada: 38,5 hores setmanals.
 • Incorporació immediata.
Skip to content