Tècnic/a immobiliàri/a i de rehabilitació d’habitatges

Fundació Mambré

Fins el 18/02/2024


SALARI: Entre 25.000€ i 30.000€ anuals.

OBJECTIU:  Augmentar el patrimoni d’habitatges de l’entitat a través de la compra en tanteig i retracte i vetllar pel correcte manteniment del parc propi. Dur a terme el seguiment d’obres dels habitatges comprats o llogats per l’entitat que ho requereixin. Millorar l’eficiència energètica dels habitatges propis.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

 • Fer visites als habitatges que poden encaixar amb les necessitats de l’entitat i fer una valoració general del seu estat.
 • Gestionar la compra d’habitatges en exercici de tanteig i retracte, segons una plataforma.
 • Proposar a la Direcció la compra dels habitatges que valori que compleixen els requisits d’estat, ubicació, preu,… que l’entitat necessita.
 • Fer els tràmits necessaris per iniciar-ne el procés de compra a través del TIR.
 • Determinar la rehabilitació bàsica i per a la millora de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica dels habitatges propietat de l’entitat.
 • Sol·licitar pressupostos a industrials per fer la rehabilitació dels habitatges de compra o lloguer que requereixin obres de millora.
 • Protegir adequadament (alarma, portes blindades,…) els habitatges.
 • Coordinar i fer el seguiment d’obres.
 • Proposar i vetllar pel manteniment preventiu dels habitatges propietat de l’entitat.
 • Atendre la resolució d’incidències en habitatges que hagin tingut obres de millora.
 • Redacció de projectes, preparació, planificació i direcció, tràmits administratius i gestió d’ajudes i subvencions relacionades amb la rehabilitació i eficiència energètica.
 • Gestions relacionades amb la posada en marxa de pisos com gestió de cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, butlletins,…
 • Referent de seguretat i salut.
 • Altres tasques de suport a l’àrea de gestió immobiliària.
Skip to content