Tècnic/a graduat/da de comunicació i màrqueting per a l’àmbit de Comunicació i Col·laboracions Ciutadanes

Casal dels Infants

Respondre el formulari

Fins el 02/02/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Tècnic/a graduat/da de comunicació i màrqueting per a l’àmbit de Comunicació i Col·laboracions Ciutadanes – Oferta de treball de la subvenció destinada a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES)

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària acabada en Administració i Direcció d’Empreses, Comunicació, Màrqueting o estudis afins.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS:

Els requisits imprescindibles de la subvenció per a poder optar al lloc de treball són:

 • Tenir més de 16 i menys de 30 anys.
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional o títol oficialment reconeguts acabats en els darrers 3 anys.
 • No haver gaudit anteriorment d’un contracte de pràctiques remunerades vinculat als últims estudis realitzats.
 • Domini del català i castellà. (equivalent a nivell C).
 • Domini ofimàtica i entorn digital.

COMPETÈNCIES:

 • Alta motivació per a la comunicació social.
 • Elevada motivació per les relacions interpersonals.
 • Capacitat d’iniciativa i creativitat.
 • Autonomia i responsabilitat.
 • Elevada capacitat d’organització personal.
 • Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.

FEINA:

 • Dins l’àmbit de Comunicació i Col·laboracions Ciutadanes, formarà part de l’equip de comunicació per a donar suport a les accions de captació de fons privats i d’esdeveniments solidaris:
 • Suport en la gestió de bases de dades de persones i empreses col·laboradores.
 • Suport en els processos i accions vinculats a campanyes de captació de fons i voluntariat.
 • Suport al servei d’atenció i gestió de les persones/empreses donants.
 • Suport en processos d’anàlisi i avaluació de resultats de campanya.
 • Suport en la recollida i sistematització de la informació del departament.

HORARI: 40 hores setmanals.

CONTRACTACIÓ: Contracte en pràctiques de 12 mesos de durada del Programa de Garantia Juvenil.

Ves al contingut