Tècnic/a gestió del servei d’Assistència personal

Fundació ECOM

Fins el 05/09/2023


SALARI: 1.387,73€ bruts mensuals x 14 pagues.

Oferta REF. 10/2023

Títol de la plaça: Tècnic/a gestió del servei d’Assistència personal
Entitat que convoca: Fundació ECOM

Funcions:

Donar suport en la gestió del servei d’Assistent personal per persones amb discapacitat física:

 • Atendre les incidències amb les persones usuàries i assistents personals i facilitar-ne la seva resolució.Gestió relacionada amb, altes, baixes, i altes, baixes mèdiques, substitucions, vacances formacions i altres situacions, borsa d’Assistents Personals i recerca d’assistents personals.
 • Fer gestions i seguiment per a cobrir el servei d’ AP en casos d’urgència.
 • Actualitzar i mantenir bases de dades i documentació relacionada.
 • Fer seguiment del servei amb persones usuàries i equip AP.
 • Facilitar i fer seguiment de l’ informació laboral conjuntament amb l’equip, RRHH la gestoria.

Donar suport als diferents projectes de l’àrea:

 • Facilitació de grups de suport entre iguals de persones usuàries.
 • Atenció psicosocial.
 • Planificació, organització i docència de formació adreçada a persones usuàries, AP, tècnics/iques així com la creació de documentació i material per a la formació.

Fer difusió de la figura d’assistent personal i del model de gestió a través de la participació de jornades i/o sessions formatives adreçades a persones amb discapacitat, famílies i professionals.

Assessorament en la confecció del Pla Personal de Vida Independent de les persones usuàries: anàlisi de la necessitat i concreció de demanda d’AP.

Donar suport a la getió del servei de suport a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat acompanyant en la gestió del servei d’Auxiliar al Vestidor amb els centres Esportius Municipals (CEM), borsa d’Auxiliars al Vestidor i donar suport en la recerca d’auxiliars, del contacte amb les persones usuàries del servei, en la gestió laboral relacionada.

Es demana:

 • Titulació: es tindrà en compte però no serà imprescindible (Grau en: Psicologia, Treball Social, Educació Social, Psicopedagogia, CFGS en: Integració social)
 • Treball des del concepte de models d’atenció centrada en la persona i filosofia de vida independent.
 • Coneixements informàtics (paquet Office, imprescindible).

Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització, gestió i resolució d’incidències.
 • Persones amb certificat de discapacitat.
 • Experiència en la gestió de serveis a les persones.

S’ofereix:

 • Incorporació: Immediata, Contracte Indefinit.
 • Contracte fins el 31/12/2023 amb possibilitat de continuïtat.
 • Jornada laboral: 35 hores setmanals jornada completa (De dilluns a divendres i dues tardes)
 • Categoria laboral: Tècnic mig.
 • Lloc de treball: ECOM Carrer Llançà 42 (Barcelona).

La data límit de lliurament de currículums és el proper 5 de Setembre de 2023

Forma de lliurament: Especificant REF 10/23.

Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat

Skip to content