Tècnic/a gestió de subvencions

Camins Fundació Social Escola Pia

Respondre el formulari

Fins el 23/10/2023


SALARI: Entre 22.000€ i 27.000€ bruts anuals, valorable segons perfil i experiència del candidat/a.

Descripció

 • Camins Fundació Social Escola Pia acompanya infants i joves en situació vulnerable perquè accedeixin a un millor futur a través de l’educació. 
 • Des de l’àrea d’Administració i Gestió, cerquem una persona amb vocació pel món social per donar suport a la gestió de projectes i tramitar les diferents convocatòries de subvencions, licitacions i ajuts a què puguin optar els diferents projectes.

Funcions

 • Gestió de convocatòries de subvencions, licitacions públiques i ajuts privats: sol·licituds, reformulacions, requeriments i justificacions. Elaboració de memòries tècniques i econòmiques.
 • Realització de tràmits davant l’Administració: gestió de pròrrogues de contractes públics, manteniment i actualització de dades en els registres on figura l’entitat (RESES, RELI, xarxes i entitats de segon nivell, etc.).
 • Suport en l’ús del sistema de gestió de l’entitat (SinergiaCRM: elaboració d’informes per a la gestió de dades, etc.)

Requisits

 • Titulació en l’àmbit social (Administració i Finances, Ciències Polítiques, o similar)
 • Nivell alt en l’ús de Fulls de càlcul i processador de texts.
 • Coneixement del funcionament d’una eina CRM.
 • Coneixement del tercer sector i món fundacional.
 • Experiència en gestió de finançament procedent de les administracions públiques.

Criteris de valoració

 • Coneixements del cicle del projecte i del funcionament de les subvencions.
 • Bon nivell de redacció i capacitat d’anàlisi.
 • Valorables idiomes francès i anglès.
 • Usuari avançat dels programes d’Office i Windows pel que fa a : processador de textos, presentacions,  fulls de càlcul, calendaris, reunions virtuals, etc.
 • Experiència prèvia en ús de eines CRM.

Perfil competencial

 • Autonomia i gestió del temps: capacitat de planificació i organització.
 • Capacitat de fer múltiples tasques.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Persona proactiva.
 • Motivació pel sector social, la transformació educativa i la lluita contra les desigualtats.
 • Encaix amb la filosofia i els valors de l’Escola Pia.

Jornada i retribució

 • Jornada completa de 38,5 hores setmanals.
 • Horari a convenir, combinació de presencialitat i teletreball, flexibilitat horària.
 • Contracte de substitució. Una vegada finalitzada la substitució possibilitat de contracte indefinit en el mateix departament. 
Skip to content