Tècnic/a gestió administrativa de persones

Fundació Formació i Treball Sant Adrià de Besòs

Fins el 19/12/2022


SALARI: No especificat.

Fundació Formació i Treball

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

Lloc de treball:

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència de la persona responsable de Recursos Humans, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip de gestió administrativa del personal, desenvolupant les següents Funcions:

 • Realitzar les gestions administratives vinculades al personal contractat (altes/baixes/modificacions de contractes).
 • Gestionar el procés de nòmines.
 • Atendre a les incidències del personal.
 • Gestió de baixes mediques i absentisme.
 • Control de embargaments, bestretes, etc.
 • Gestió de les desvinculacions del personal.
 • Alimentar les diferents bases de dades del Departament.
 • Confeccionar informes del personal.
 • Control de la normativa aplicable.

2. REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació: CFGS d’Administració i Finances i/o Grau en Relacions Laborals o similar.
Experiència mínima: Experiència mínima de tres anys en l’àmbit de la gestió administrativa del personal.
Formació complementària:

 • Domini de full de càlcul (Excel) a nivell avançat, amb capacitat de construir fórmules, filtrar dades i crear taules complexes.
 • Coneixements d’eines informàtiques per a compartir arxius al núvol (Google Drive, Calendar).
 • Es valorarà, coneixements de programes de gestió de personal (A3ERP, A3 con, A3 nom).

Competències:

 • Iniciativa i dinamisme.
 • Capacitat de planificació i organització.
 • Treball en equip.
 • Habilitats comunicatives.
 • Flexibilitat i pro activitat.

Idiomes: Alt nivell de català i castellà.

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Indefinit.
Jornada: 40h/setmana.
Horari: 8.00h a 16.00h (flexibilitat).
Incorporació: Immediata.

4. PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a: [lbollazzi@formacioitreball.org] abans del 19/12/2022 indicant com a referència [“TEC LABORAL SAB”]

Skip to content