Tècnic/a generalista RRHH

CEAR

Fins el 11/09/2023


SALARI: Segons taules salarials i Conveni de CEAR.

Objectiu del lloc

Gestionar, juntament amb la resta de l’equip de l’àrea de persones a la delegació, l’àrea d’administració de personal i desenvolupament en l’àmbit dels recursos humans, implementant els plans d’acció en línia amb les polítiques de RRHH de l’entitat (selecció, promoció, formació, desenvolupament, retribució) i l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de promoure el desenvolupament professional, la seguretat i la salut dels col·laboradors de la delegació. En dependència directa de la Coordinació Territorial i del/ de la Responsable Territorial de Desenvolupament de Persones a la Delegació.

Funcions principals

 • Vetllar per la implantació i compliment de les polítiques de gestió de personal marcades des de SSCC i implementades a la delegació, així com realitzar propostes de desenvolupament i promoció del personal de plantilla.
 • Detectar l’anàlisi de necessitats, el disseny d’accions formatives, l’elecció de proveïdors externs de formació, l’organització de les mateixes, etc.
 • Implementar i executar, juntament amb la resta de l’equip, els projectes i polítiques de desenvolupament del talent a la Delegació (selecció de personal, acolliment de nous treballadors/es, descripcions de llocs de treball, pla de formació de personal, gestió per competències, avaluació de l’exercici, clima laboral, prevenció de conflictes laborals i plans d’igualtat). Tot això en coordinació amb làrea de Gestió del Talent de CEAR.
 • Atendre, gestionar i resoldre incidències en el marc laboral de la Delegació, donant suport a la supervisió d’expedients laborals, així com el tractament amb el Comitè d’Empresa. Tot això juntament amb el responsable i els responsables de l’àrea de SSCC en matèria de RRHH.
 • Gestionar totes les tasques relacionades amb el procés de pressupostació, reformulació, seguiment i justificació econòmica del personal de la Delegació territorial dins dels programes estatals i locals.
 • Revisar el procés de contractació i moviments interns i, la correcta afiliació a la seguretat social i cotitzacions del personal de la delegació, assegurant el compliment de les obligacions, tant laborals, com socials i fiscals derivats de la relació laboral dels empleats/des amb organització. Tot això en coordinació amb l’Àrea d’Administració de Personal de CEAR-Centrals.
 • En coordinació amb el Servei de Prevenció Propi, implementar, vetllar per l’adequat desenvolupament i centralitzar el seguiment del pla de Prevenció de Riscos Laborals a la Delegació.
 • Mantenir comunicació/relació amb el Comitè d’Empresa i el Comitè de Seguretat i Salut del territori.
 • Realitzar seguiment de les novetats en legislació laboral, pràctiques del sector i normativa interna.

Requisits

Formació

 • Titulació universitària en relacions laborals, ciències del treball, psicologia del treball o similar o titulació en formació professional vinculada a la branca de les ciències socials, complementada amb un mínim de 3 anys d’experiència professional (acreditable).
 • Formació especialitzada en desenvolupament de persones.
 • Formació complementària en Gestió d’Administració de Personal (nòmines; contractes; Seguretat Social; Assegurances Socials…).
 • Coneixements mitjos d’excel.

Experiència

 • Experiència mínima de 3 anys en llocs de similar responsabilitat i organitzacions de la mateixa mida.

Competències professionals

 • Compromís.
 • Flexibilitat.
 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d´anàlisi.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat de resiliència.

Es valorarà

 • Màster en psicologia de les organitzacions, del treball i RRHH.
 • Màster o Titulació Superior en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Formació específica en matèria de mediació laboral.
 • Coneixement i experiència en gestió del talent per competències.
 • Experiència en gestió de subvencions públiques.
 • Formació en igualtat de gènere.
 • Haver format part de CEAR en qualitat de treballador/ao voluntari/a.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Idiomes: Anglès i/o Francès C1.

S´ofereix

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa en horari de matí de dilluns a divendres.
 • Contracte substitució per IT, maternitat, lactància i vacances. Aprox 9 mesos.
 • Teletreball (2 dies)
 • Vacances: 25 dies laborables + 5 dies dassumptes propis (en proporció a la data dincorporació)
 • Ubicació: Barcelona, ​​Catalunya.
Ves al contingut