Tècnic/a Generalista Persones i valors (RRHH)

Fundació d’Atenció a la Dependència SJD

Enviar CV a jara.sanchez@sjd.es

Fins el 11/07/2024


SALARI: No especificat.

La Fundació d’Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu (FAD SJD) és una entitat sense ànim de lucre vinculada a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Oferim un programa d’atenció domiciliària integral a persones en situació de dependència per a millorar la seva qualitat de vida i formem i inserim a persones com a cuidadors/as professionals en atenció domiciliària facilitant-los els coneixements, habilitats i actituds necessàries.

En aquests moments busquem un/a tècnic/a generalista per a l’àrea de Persones i Valors, que tingui com a missió garantir l’eficiència i el compliment de les polítiques i procediments de recursos humans, així com contribuir al benestar i desenvolupament dels empleats de l’organització de manera alineada amb la missió, visió i valors de l’entitat.

En dependència de la Direcció de Persones i Valors, i formant part de l’equip, es responsabilitzarà de les següents funcions:

 • Gestió i administració de personal: Gestió de contractacions, altes i baixes de personal, confecció de nòmines, liquidació de quotes de la Seguretat Social. Portar el registre físic o digital de la documentació pertinent de l’àrea.
 • Assessorar els/les treballadors/as i els/les responsables de les diferents àrees en consultes i temes sobre la gestió del personal, conveni, entre altres.
 • Participar proactivament en la planificació, posada en marxa, avaluació i seguiment de projectes de Desenvolupament de Persones, Selecció, Formació i gestió de PRL.

Es Requereix:

Formació i Coneixements

 • Formació universitària en la branca de Recursos Humans, Relacions Laborals, Dret, ADE, Psicologia o similars.
 • Experiència en l’ús de Sistema Xarxa i/ o Siltra, CoNTA.
 • Ofimàtica nivell usuari.
 • Català nivell C.

Valorable

 • Es valorarà formació específica en igualtat de gènere.
 • Màster i/o Postgrau en Gestió i Direcció de RH.
 • Màster en PRL.

Experiència

 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic/a generalista en Dpt. de RH.
 • Experiencia en Gestió de nòmines: 1 any (Obligatori)
 • Es valorarà molt positivament experiència en sector dependència i amb col·lectius d’especial vulnerabilitat.

Competències

 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Planificació i Organització.
 • Autonomia i proactivitat.
 • Orientació a persones.
 • Resiliència.
 • Treball en equip.
 • Flexibilitat.
 • Capacitat d’aprenentatge.
 • Creativitat.

S’Ofereix

 • Contracte Indefinit.
 • Jornada laboral: 37h/ setmanals, amb flexibilitat d’entrada i sortida.
 • Horari de dilluns a divendres Intensiu (de 9 a 14h).
 • Lloc de treball: Barcelona.
Ves al contingut