Tècnic/a en vida independent

Fundació ECOM

Fins el 30/04/2023


SALARI: 1.387,73€ bruts mensuals x 14 pagues.

Oferta Ref.005/23

Denominació del lloc de treball: Tècnic/a en vida independent
Entitat que convoca: Fundació ECOM

Funcions i tasques a desenvolupar:

En coordinació amb l’equip de treball del projecte, la finalitat és oferir suport als projecte de promoció de la vida independent, en el seu disseny, metodologia, execució, seguiment i avaluació.

 • Acompanyar a persones amb discapacitat física i orgànica en tot allò que considerin en el seu procés cap a la vida independent i en comunitat.( detecció de les seves necessitats de suport, elaboració del seus plans personals de vida independent, recerca de suports dins la comunitat…).
 • Establir relacions i sinèrgies amb entitats, organitzacions i persones per tal de promoures el dret a la vida independent i en comunitat.
 • Redacció d’informes complementació de sistemes de seguiment i d’avaluació dels projectes i suport en estudis iinvestigacions relacionades amb la vida independent.
 • Treballar de forma coordinada amb la resta de l’equip tècnic d’ECOM i amb tots els agents implicats (entitats,professionals, administracions, etc..) per garantir la consecució dels objectius del projecte.
 • Desenvolupar el projecte i vetllar per l’acompliment dels indicadors, per la qualitat dels processos i les accions.
 • Dinamitzar de grups i processos participatius.
 • Dissenyar i executar plans de formació relacionats amb Vida independent i Atenció Centrada en la personal.
 • Organització de Jornades.

Es demana:

 • Formació superior preferiblement en humanitats o ciències socials.
 • Coneixements específics: Coneixements en el concepte de vida independent i atenció centrada en la persona.
 • Experiència mínima d’un any en l’àmbit de treball d’atenció a les persones amb discapacitat, gestionant projecteso en atenció directe.
 • Experiència en recull d’informació, elaboració d’informes i sistemes d’avaluació, i seguiment de projectes.
 • Experiència en processos participatius, cohesió i dinamització de grups.
 • Experiència en desenvolupament d’accions formatives.
 • Disponibilitat per a viatjar per la comunitat autònoma per a desenvolupar el projecte.
 • Competències en: treball en equip, atenció centrada en la persona, adaptació als canvis i polivalència,organització i planificació del treball, capacitat analítica i ser una persona resolutiva.

Es valorarà:

 • Persona amb discapacitat.
 • Coneixement del Tercer Sector Social.
 • Coneixements en Atenció Centrada a la Persona.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte fins el 31/12/2023 amb possibilitat de continuïtat fins el juny de 2024.
 • Jornada laboral a temps complet de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres (matins i dues tardes)
 • Lloc de treball: ECOM Carrer Llançà 42 (Barcelona).

La data límit de lliurament de currículums és el proper 30 d’Abril del 2023
Forma de lliurament: Especificant REF 007/23
Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat

Ves al contingut