Tècnic/a en Relacions Laborals a Barcelona

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 16/02/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals per jornada complerta (38.5h/s). Segons conveni d’acció social.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional serà tècnic/a en relacions labores de l’entitat. El lloc de treball estarà dintre del departament de persones i valors. Caldrà coordinar-se amb la responsable de l’àrea de persones per tal de gestionar les tasques pròpies del lloc de treball.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

La Fundació Bay al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions:

 • Gestió del calendari laboral i control de permisos, vacances etc..
 • Contractació i gestió de personal.
 • Gestionar les modificacions contractuals,  canvis de jornada, categories, salaris,  càlculs de IRPF.
 • Gestionar la documentació laboral de les persones  treballadores.
 • Control i seguiment de l’absentisme.
 • Participar en el procés complert de nòmina.
 • Calcular impostos (Seguretat  Social, IRPF, 111).
 • Recolzament en els processos de selecció.
 • Donar suport general a l’àrea de persones.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Formació en Relacions Laborals, Ciències del Treball o similar.
 • Coneixement del programa Integrho.
 • Domini de les aplicacions Siltr@, Contrat@, Sistema Red
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Estar actualitzat en quant a la legislació laboral.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Habilitats d’organització i planificació.
 • Actitud i habilitats social, comunicació i treball en equip.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinida.
 • Dedicació:  25/30 hores setmanals negociable.
 • Distribució horària: flexible.
 • Incorporació: febrer 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV:  16 de febrer 2024.
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnic/a en Relacions Laborals a Barcelona”.

 

Skip to content