Tècnic/a en projectes europeus i dinamització – Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes, FACEPA

FACEPA

Enviar CV a facepa96@gmail.com

Fins el 25/03/2024


SALARI: 19.482€ bruts anuals x 12 pagues prorratejades.

Facepa convoca una plaça de Tècnic/a en projectes europeus i dinamització social per treballar a la federació i a les entitats federades.

Funcions

 • Seguiment dels projectes europeus de l’entitat.
 • Seguiment i implementació de les accions a dur a terme en aquests projectes.
 • Elaboració i redacció de projectes a noves convocatòries europees.
 • Elaboració i redacció de projectes locals i nacionals, tant d’àmbit públic com privat.
 • Redacció i elaboració de justificacions dels projectes en curs.
 • Cerca de noves convocatòries públiques i privades d’àmbit nacional i internacional.
 • Realització de classes d’educació d’adults i activitats de dinamització social.
 • Dinamització en les entitats feredares, i d’espais de gestió i participació de l’entitat.
 • Promoció del treball en xarxa amb les entitats del barri.
 • Dinamització del voluntariat de l’entitat i seguiment de les accions formatives.
 • Atenció a consultes de les persones participants de la Federació.

 Perfil orientatiu

 • Titulació universitària. Es valorarà especialment educació i/o ciències socials.
 • Experiència en l’àmbit de la dinamització comunitària i en coordinar i elaborar projectes d’àmbit europeu.
 • Persona coneixedora de l’associacionisme i el voluntariat.
 • Domini del català i castellà escrit.
 • Anglès: Proficiency
 • Persona organitzada i amb capacitat de gestió.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
Skip to content