Tècnic/a en orientació i intermediació laboral

FUNDACIÓ PRIVADA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE SANT JOAN DE DÉU

Fins el 21/03/2024


SALARI: 1.206,60 € bruts mensuals x 14 pagues.

La Fundació de Atenció a la Dependència SJD treballa per atendre a persones en situació de dependència necessitem incorporar de forma inmediata a un tècnic/a en orientació i intermediació laboral.

Detall de les funcions del lloc de feina

 • Dissenyar metodologies i estratègies amb objectius, continguts i accions concretes, que afavoreixin la inserció laboral de la persona.
 • Realitzar entrevistes personalitzades per diagnosticar la situació ocupacional de la persona, i elaborar un pla d’acció, mitjançant un sistema d’indicadors pel diagnòstic.
 • Identificar la demanda de la persona (motivació, expectatives, entre d’altres) i valorar l’adequació al servei laboral.
 • Detectar carències, necessitats i potencialitats.
 • Planificar amb la col·laboració activa de la persona, itineraris d’inserció socio-laboral, formatius, laborals, entre d’altres. • Implementar les actuacions de inserció i orientació laboral compreses en l’itinerari.
 • Dinamitzar i supervisar les activitats segons el programa i la metodologia establertes.
 • Elaborar els informes de seguiment i tancament en funció del programa.
 • Prospecció laboral amb l’objectiu d’incorporar entitats o usuaris al projecte.
 • Crear i mantenir vincles de relació amb empreses i institucions que afavoreixin les relacions de col·laboració a llarg termini.
 • Establir mecanismes per garantir la relació de la persona amb els recursos formatius i laborals existents.
 • Avaluar els resultats del procés d’inserció i l’impacte de les accions realitzades.
 • Seguiment del procés i evolució de la persona en el seu itinerari i el nivell d’inserció assolit.

Requisits

 • Experiència mínima de 2 anys amb col·lectius amb dificultats d’inserció socio-laboral i d’especial vulnerabilitat, especialment persones aturades de llarga durada, migrants, i violència masclista.
 • Experiència en la redacció d’informes de seguiment i avaluació.
 • Experiència en la en tramitació d’ajuts, certificats i expedients.
 • Es valora formació específica en igualtat de gènere.
 • Es valora coneixements i experiència en la gestió d’aplicatius del soc (galileu i gia) i del consorci per la formació contínua de catalunya (conforcat).
 • Nivell d’estudis: Llicenciatura o enginyeria: Psicologia, pedagogia, psicopedagogia. Valorable màster en orientació laboral.
 • Català nivell C.

Competències / coneixements

 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Planificació i organització. • autonomia.
 • Orientació a objectius.
 • Resiliència.
 • Treball en equip.
 • Flexibilitat.
 • Capacitats d’aprenentatge.

Condicions del lloc de treball

 • Contracte laboral temporal (12 mesos)
 • Jornada parcial (25 hores – jornada mensual) de DLL-DV.

Skip to content