Tècnic/a en matèria fiscal – Servei d‘assistència tècnica per a l‘impuls i suport en obres de rehabilitació d‘edificis i habitatges en el marc del Pla de Barris de Barcelona

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 07/06/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc. Conveni Oficina i despatxos. Grup 1.

Tasques i funcions

 • Donar suport, assessorament i directrius legals en matèria fiscal, sobretot en la declaració de la renta a la ciutadania afectada per subvencions municipals per la rehabilitació d’habitatges.
 • Comprensió de Dret públic i administratiu i gestió de subvencions.
 • Cobertura integral a l’equip de gestió i a l’usuari del programa en relació a les necessitats fiscals del programa.
 • Preparació de les declaracions dels impostos.
 • Elaboració i presentació de tot tipus d’escrits, d’al·legacions i requeriments davant de l’Agència Tributaria, i organismes anàlegs.
 • Presentacions de caràcter fiscal a l’equip de gestió, sempre que el programa ho requereixi.

Requeriments i Competències

 • Grau en Dret, Economia, ADE o doble grau (Dret+ADE), econòmiques o formació comptable.
 • Solvència Tècnica. Experiència mínima de tres anys en tasques d’assessorament fiscal.
 • Bon nivell de comunicació oral i escrita.
 • Tècniques comunicatives i d’entrevista.
 • Domini del paquet office, sobretot Word i Excel.
 • Capacitat de treball en equip multidisciplinari.
 • Perfecte ús del català i castellà, parlat i escrit.
 • Coneixement en Dret Públic i administratiu.

Característiques

 • Jornada de 20 hores/setmana.
 • Horari de dilluns a divendres.
 • Temporalitat: 6 mesos.
 • Incorporació Maig 2024.
 • Ubicació Barcelona.
 • Valorable tenir discapacitat 33%.
Skip to content