Tècnic/a en integració social pel projecte habitatge i més Barcelona

Prohabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 23/01/2023


SALARI: Segons conveni d'Acció Social a Catalunya.

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a tècnic/a de suport a l’habitatge pel projecte Habitatge i Més a Barcelona. Aquest, té per objectiu desenvolupar processos d’inserció social mitjançant serveis de suport que fomentin les habilitats de persones i famílies excloses a partir de l’habitatge.

La intervenció centra l’atenció en:

 • Millorar l’estat de l’economia familiar.
 • Millorar les competències personals i socials de la família.
 • Donar suport en el correcte ús de l’habitatge.
 • Millorar l’orientació de les famílies en relació a possibilitats d’accés i alternatives en matèria d’habitatge.
 • Facilitar l’accés als recursos comunitaris.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Selecció de les diferents candidates d’entrada al projecte d’habitatge social.
 • Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas.
 • Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.
 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada).
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l’ús de l’habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …).
 • Coordinació amb els serveis socials i comunitaris del territori.
 • Suport en la dinamització de tallers grupals amb les famílies i persones participants al projecte per la millora competencial.
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies.
 • Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Avaluació contínua i confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

Formació reglada

 • CFGS Integració Social.

Formació complementària

 • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.
 • Formació en matèria d’immigració i asil.
 • Formació en enfocament de gènere.

Es valorarà:

 • Coneixement i experiència en projectes d’inclusió social.
 • Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu.
 • Formació en gestió i resolució de conflictes.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social – Metodologies comunitàries-PNL-participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.
 • Coneixement d’idiomes.

CONDICIONS DE TREBALL

 • Jornada: Complerta 38,5h de dilluns a divendres (dilluns de 8h a 17h, dimarts, dimecres i dijous de 10h a 19h i divendres de 8h a 14:30h). Incorporació immediata.
 • Categoria: Personal Qualificat. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Barcelona.

COMPETÈNCIES:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip, iniciativa i pro activitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: INTEGRADOR/A SOCIAL fins el 23/01/2023.

Skip to content