Tècnic/a en gestió i assessorament jurídic d’entitats sense afany de lucre

Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

Enviar CV a personal@cab.cat

Fins el 22/03/2024


SALARI: Entre 12.300€ i 13.150€ bruts anuals.

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) obre una convocatòria laboral per a cobrir una plaça de Tècnic/a en gestió i assessorament jurídic d’entitats sense afany de lucre a l’ Espai Torre Jussana.

Torre Jussana és un servei de l’Ajuntament de Barcelona gestionat pel Consell d’Associacions de Barcelona, que té com a missió afavorir el desenvolupament associatiu mitjançant l’oferiment de serveis i recursos que responguin a les necessitats del sector.

Torre Jussana ofereix diferents serveis, un d’ells són els assessoraments i acompanyaments orientats a l’enfortiment i millora del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.

Perfil requerit:

 • Estudis universitaris en Dret, Ciències Jurídiques o acreditar experiència realitzant tasques descrites.
 • Coneixements sobre la legislació i la gestió d’entitats sense ànim de lucre.
 • Experiència en la realització de tasques similars en entitats no lucratives, projectes ESS, gestories o administració pública.
 • Ampli coneixement del funcionament i característiques del teixit associatiu barceloní i català.

Es valorarà:

 • Coneixements de la legislació i normativa en l’àmbit jurídic i fiscal que afecta l’associacionisme.
 • Coneixement en dinamització, facilitació de grups i processos de canvi organitzatius.
 • Domini de les eines informàtiques a nivell d’usuari (paquet office o Linux).
 • Domini de plataformes de videoconferència i eines de treball online.
 • Coneixements en temes de mediació.
 • Formar part o haver format part d’entitats sense ànim de lucre i experiència dins l’àmbit associatiu.
 • Experiència com a persona formadora.

Tasques principals:

 • Resolució de dubtes i consultes en matèria de gestió associativa.
 • Assessorament legal en format presencial o en línia sobre diverses temàtiques associatives (inscripció als registres, renovació de juntes directives, revisió d’estatuts, protecció de dades, dubte sobre les assemblees i altres temes jurídics).
 • Assessoraments i suport a iniciatives de nova constitució associativa.
 • Realització i acompanyament en processos de mediació en l’àmbit associatiu.
 • Disseny i desenvolupament de formacions específiques en matèria de gestió associativa (constitució d’associacions, obligacions legals, reglament de règim intern…).
 • Disseny de continguts i recursos de les temàtiques esmentades.

Es demana les següents competències clau:

 • Vocació per la transformació social, participació i voluntariat.
 • Visió global de sector associatiu i capacitat i voluntat d’incidir en la millora del seu funcionament.
 • Orientació a resultats.
 • Comunicació i qualitat en el traspàs d’informació.
 • Vocació de servei a usuàries i col·laboradores.
 • Alta capacitat de gestió, planificació, organització i eficiència en l’ús del temps.
 • Proactivitat, millora contínua i innovació al servei de la transformació social.
 • Flexibilitat, adaptació i gestió del canvi. Capacitat per a fer reunions i treballar fora del lloc de treball habitual.
 • Capacitat i voluntat d’incidir en el bon funcionament de l’equip de treball i de l’organització, aportant un punt de vista propi i fomentant els consensos.
 • Capacitat d’adaptar-se a la cultura organitzativa del CAB.

S’ofereix:

 • Contracte segons Conveni de lleure educatiu (Carta de Relacions Laborals del CAB)
 • Durada: 2 mesos de prova i posteriorment contracte indefinit.
 • Jornada laboral 20h setmanals.
 • Data incorporació aprox.: 15 d’abril de 2024.

Si esteu interessats ens podeu fer arribar el CV a personal@cab.cat amb la referència: tècnic/a jurídic. Recepció de CV fins al 22 de març del 2024.

 

 

Skip to content