Tècnic/a en gestió de projectes – Next Generation

FEDAIA

Respondre el formulari

Fins el 06/07/2023


SALARI: 11.750€ a mitja jornada.

FEDAIA convoca una plaça de Tècnic/a en gestió projectes Next Generation per treballar a la federació i acompanyar i donar suport a les entitats federades. 

La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 101 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. 

LLOC DE TREBALL

La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació.  La missió del lloc de treball és encarregar-se de la gestió tècnica, sol·licitud i justificació dels projectes d’innovació social i europeus.

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Gestió i seguiment dels projectes d’R+D+i (recerca+desenvolupament+innovació): redacció de projectes, identificació i cerca de fons de finançament, seguiment tècnic i econòmic dels projectes en curs, justificacions i auditories. Cerca, identificació i sol·licituds de noves oportunitats de finançaments dels projectes existents o d’altres nous que es puguin generar.
 • Dedicació als projectes NEXT GENERATION EU.
 • Coordinació amb el project manager i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes.
 • Acompanyament, orientació, suport i seguiment a les entitats federades pel correcte desenvolupament dels projectes.  
 • Promoció de projectes col.laboratius entre les entitats membre. 

 REQUISITS IMPRESCINDIBLES

 • Persona graduada o llicenciada universitària, preferentment en carreres tecnològiques.
 • Coneixements de gestió i justificació de projectes nacionals i europeus.
 • Experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars.
 • Domini de la llengua catalana, nivell C1 (escrit i parlat).
 • Domini de la llengua castellana (escrit i parlat)
 • Domini de la llengua anglesa First Certificated (escrit i parlat).
 • Domini de les eines TIC i ofimàtica.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Organització i planificació
 • Capacitat analítica i de treball en equip.
 • Habilitats de comunicació.
 • Proactivitat i iniciativa.
 • Gestió de projectes, seguiment i control.

S’OFEREIX

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit a mitja jornada.
 • Incorporació a una organització orientada a les persones, amb bon ambient de treball, amb bones condicions de treball combinant jornada presencial i telemàtica.
 • Integració a una federació d’entitats consolidada, amb 30 anys de funcionament, referent a Catalunya.
 • Ubicació: Barcelona.
Skip to content