Tècnic/a en dinamització i coordinació espais de treball i participació

FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència)

Respondre el formulari

Fins el 15/05/2024


SALARI: 30.000€ bruts anuals x 14 pagues.

IMPORTANT: Per completar la postulació cal omplir el formulari a la plataforma de Fundació Intermedia

FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència, amb 30 anys de funcionament i clara orientació a les persones, necessitat incorporar la figura de Tècnic/a en incidència política i generació d’aliances.

Principals funcions i tasques:

 • Dinamització i coordinació tècnica dels espais de participació interns (comissions i grups de treball…).
 • Conducció i dinamització de sessions i dinàmiques participatives entre professionals de les entitats membres i/o espais de participació amb nens/nenes, adolescents i joves.
 • Impulsar el pla de governança democràtica enfortint el compromís de les entitats membres.
 • Vetllar per la correlació dels plans de treball dels diferents espais de participació amb la planificació estratègica de la federació.
 • Acompanyar a les comissions i grups de treball de la federació als espais tècnics requerits en cada moment.
 • Elaboració dels documents necessaris per al correcte desenvolupament dels espais de participació.
 • Seguiment dels acords assolits en els diferents espais de participació.
 • Recollir i vehicular accions proposades en els diferents espais de participació per a la difusió del coneixement generat, detecció de necessitats formatives, de reflexió i/o intercanvi en coordinació amb la resta de responsables d’àrees.
 • Impulsar la creació de nous espais, detectant i donant resposta a les necessitats de les entitats.
 • Establiment i seguiment de contactes amb professionals de les entitats i professionals expertes.
 • Dinamització de totes les eines i canals de participació de la federació.
 • Coordinació amb les persones referents.
 • Participació en grup de treball externs a la federació i coordinació de les persones de les entitats que ens representen en espais externs.
 • Vetllar per la transversalitat de la perspectiva de gènere per incorporar aquesta mirada.

Es requereix:

 • Grau universitari preferiblement en el camp de les ciències socials.
 • Coneixements i/o experiència en l’àmbit de les infàncies, adolescències i famílies i els serveis d’atenció a aquests col·lectius.
 • Experiència en tasques similars.
 • Capacitat de lideratge, analítica i de relació interpersonal.
 • Orientació i visió estratègica.
 • Capacitat de parlar en públic.
 • Coneixement de tècniques de dinamització àgils.
 • Coneixements i/o experiència en perspectiva de gènere, drets humans, drets de la infància i innovació social.

S’ofereix:

 • Contractació Indefinida.
 • Jornada completa 38,5 hores setmanals.
 • Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Possibilitat de teletreball dos dies a la setmana, un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació immediata.
Skip to content