Tècnic/a coordinació projectes educació ambiental i secretaria tècnica Societat Catalana educació ambiental

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Enviar CV a scea@scea.cat

Fins el 25/04/2023


SALARI: 1.639,82€ bruts mensuals. 12 pagues. 30 hores setmanals.

La Societat Catalana d’Educació Ambiental obre convocatòria per a la selecció d’una persona per la coordinació de programes i projectes i suport per la secretaria tècnica de la SCEA, desenvolupant tasques d’impuls, coordinació i gestió de projectes i donant suport a la secretaria i la comunicació de l’entitat.  

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR: 

Les principals tasques que durà a terme estan relacionades amb la coordinació i gestió de programes i projectes, l’àrea de formació, i la comunicació de l’entitat. 

Coordinació i gestió de projectes d’educació ambiental: 

 •  Recerca de finançament per a programes i projectes. 
 • Preparació, redacció i disseny de programes i projectes tècnics.  
 • Coordinació, seguiment,  gestió i justificació de programes i projectes. 
 • Dinamització dels espais de participació i seguiment dels diversos grups de treball de l’entitat. 
 • Representació institucional de l’entitat davant d’actors claus (administracions, entitats de segon nivell, aliances estratègiques, etc.).  
 • Gestió i organització de formacions i esdeveniments organitzats per la SCEA. 

 Suport en la comunicació i difusió interna i externa de l’entitat 

 •  Dinamització de la pàgina web i de les xarxes socials .
 • Creació i gestió de continguts. 
 • Comunicació a través de la plataforma mailchimp i correu electrònic. 

PERFIL BUSCAT

Es busca una persona amb formació i experiència en educació ambiental, preferiblement amb experiència específica i demostrable en disseny, coordinació i seguiment de programes i  projectes, i també amb coneixements i habilitats de comunicació en entitats sense ànim de lucre, interessada a contribuir al desenvolupament de la SCEA com a entitat referent del sector de l’educació ambiental a Catalunya.  

 • Persona amb experiència en l’educació ambiental i/o el tercer sector ambiental, que tingui sensibilitat socioambiental i comparteixi els valors de l’entitat.  
 • Persona coneixedora dels Espains Naturals Protegits de Catalunya i el Pla estratègic d’Educació i voluntariat ambiental als ENPEs. 
 • Persona polivalent amb capacitat d’adaptació i flexibilitat. 
 • Capacitat d’organització, planificació i de realitzar les tasques de forma autònoma i en equip. 
 • Persona dinàmica i amb bones habilitats comunicatives i de gestió de grups. Capaç de transmetre continguts i de motivar la participació. 
 • Persona amb capacitat de presa de decisions i de coordinació amb els diferents agents interns i externs. 
 • Motivació per la millora i aprenentatge permanent. 
 • Persona compromesa amb l’entitat i responsable. 
Skip to content