Tècnica d’incidència del projecte ciutats defensores dels drets humans

COMISSIÓ CATALANA D'ACCIÓ PEL REFUGI

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 26/07/2023


SALARI: 25.641,11€ bruts anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

El lloc de treball s’incorpora dins de l’Àrea de Desenvolupament i Enfortiment Institucional, i sota la supervisió de les persones responsables del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que gestiona l’entitat.  Alhora, en el marc de l’execució del projecte, es coordinarà amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i els municipis i institucions participants. El lloc de treball contempla el disseny, execució i avaluació de les activitats de comunicació del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. El projecte s’ha dotat d’un pla de comunicació, el qual es vol implementar per tal d’ augmentar l’impacte en la comunicació, visibilització i difusió.

Ciutats Defensores dels Drets Humans, és un projecte gestionat per la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que compta amb la participació de 28 municipis i diverses entitats i institucions catalanes. El projecte té l’objectiu d’acompanyar i visibilitzar la tasca dels defensors i defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen, a través del coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania catalana.

Funcions:

 • Gestió logística i tècnica del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans:
 • Coordinació general del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” conjuntament amb equip directiu o la coordinadora d’incidència política i social de la CCAR.
 • Participació en la preparació del projecte inicial.
 • Gestió administrativa i financera del projecte.
 • Contacte inicial, en coordinació amb la resta d’institucions participants, amb els defensors/es dels drets humans al seu abast i posteriorment interlocució i coordinació amb el grup de defensors/es dels drets humans participant en les gires del projecte.
 • Comunicació amb els altres membres del projecte( municipis, institucions i entitats).
 • La coordinació i gestió de l’agenda conjunta del grup de defensors/es dels drets humans.
 • La gestió  dels visats, viatges, desplaçaments i estada del grup.
 • Organització de l’acte de benvinguda i l’acte de cloenda.
 • Codefinició de l’agenda de mitjans de comunicació dels defensors/es dels drets humans conjuntament amb la tècnica de comunicació encarregada del projecte.
 • Suport a les agendes locals dels municipis participants.
 • Assistència  i secretaria tècnica de les reunions de seguiment.
 • Realització de l’informe d’avaluació final.
 • Altres tasques del projecte que puguin sorgir per la naturalesa del projecte.
 • Altres tasques d’incidència, sensibilització i formació de la CCAR que puguin sorgir.

 Requisits

 • Llicenciatura/grau en l’àrea de les ciències socials o similar.
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència de treball directe amb defensors/es de drets humans.
 • Experiència en gestió d’activitats de sensibilització i d’incidència política i social.
 • Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català, castellà, angles i/ o francès.

 Es valorarà

 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Experiència prèvia com a treballador voluntari/a o remunerat/da a la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi.
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre.
 • Capacitat de gestió, logística, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Habilitats socials i empatia.
 • Domini d’altres llengües.
 • Flexibilitat horària.

 Condicions

 • Contracte de 35 hores.
 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata.

 Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL – CDDH
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 26 de juliol de 2023.
 • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Skip to content