Tècnic/a en administració i finances

FEDAIA (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència)

Respondre el formulari

Fins el 15/05/2024


SALARI: 24.500€ bruts anuals x 14 pagues.

Important: per completar la postulació cal omplir el formulari a la plataforma de Fundació Intermedia

FEDAIA, Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència, amb 30 anys de funcionament i clara orientació a les persones, necessitat incorporar la figura de Tècnic/a en incidència política i generació d’aliances.

Principals funcions i tasques:

Arxivar, classificar i organitzar la documentació:

 • Endreçar i classificar informàticament expedients i documentació.
 • Classificar, registrar i arxivar  documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts per l’empresa.
 • Classificar, escanejar, distribuir i arxivar el correu electrònic i la correspondència rebuda.
 • Actualitzar l’agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.)
 • Rebre, transmetre i controlar les entrades i sortides d’informació per mitjans telemàtics.

Elaboració i creació de documentació:

 • Elaborar fitxers informàtics relacionals que permetin el seu enllaç, consulta i recerca.
 • Seleccionar i desenvolupar sistemes d’arxiu manuals i automatitzats d’acord amb els procediments establerts, optimitzant l’ús dels recursos en funció de les necessitats d’informació.
 • Gestionar la informació en bases de dades informatitzades.
 • Tramitar i realitzar la gestió administrativa en la presentació de documents en diferents organismes i administracions públiques en els termes i formes requerides.

Gestionar les demandes d’informació:

 • Atendre el telèfon, donant resposta a qüestions informatives, incidències i/o reclamacions de clients, proveïdors, etc.
 • Redactar i emetre documents, a través de correu electrònic i correu ordinari.
 • Buscar informació a la xarxa per a donar resposta a demandes de tercers.

Gestió d’aprovisionament d’existències:

 • Realitzar el seguiment de les peticions de compres realitzades electrònicament.
 • Administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències.
 • Registrar les entrades i sortides d’existències, mitjançant el suport informàtic o documentals.

Es requereix:

 • És imprescindible disposar d’algun títol de formació professional dins la família de gestió administrativa:
 • CFGM en Gestió administrativa.
 • CFGS en Administració i finances.
 • CFGS d’Assistència a la direcció.
 • Es requereix experiència objectivable en lloc de treball similar.
 • Es requereixen coneixements del tercer sector i del món associatiu, i de justificacions econòmiques i subvencions, tant públiques com privades.

Per a aquest lloc de feina es valorarà:

1) Disposar d’algun Certificat de Professionalitat (CP) de la família d’Administració i Gestió, tals com:

 • CP Activitats administratives en la relació amb el client (Nivell 2)
 • CP Activitats de gestió administrativa (Nivell 2)
 • CP Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3)
 • CP Finançament d’empreses (Nivell 3)
 • CP Gestió integrada de recursos humans (Nivell 3)
 • CP Assistència a la direcció (Nivell 3)

2) Haver realitzat cursos específics d’Ofimàtica (entorn Office) i programes de gestió de processos administratius.

S’ofereix:

 • Contractació Indefinida.
 • Jornada completa 38,5 hores setmanals.
 • Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Possibilitat de teletreball dos dies a la setmana, un cop passat el període d’integració a l’equip i a les responsabilitats.
 • Incorporació immediata.

Skip to content