Tècnic/a en administració i comptabilitat

ATRA ASSOCIACIÓ

Enviar CV a rrhh2@grupatra.org

Respondre el formulari

Fins el 05/07/2024


SALARI: De 11.000€ a 12.000€ bruts anuals.

Lloc de treball:

 • Necessitem: Professional d’administració i comptabilitat.
 • Entitat: Grup ATRA..
 • Jornada: 20h/set. Torn tard.
 • Ubicació:Barcelona.
 • Temporalitat: Contracte Indefinit. Incorporació immediata.
 • Característiques de l’entitat : Grup de quatre entitats sense ànim de lucre que treballem en el sector dels serveis socials i de la salut. Des de fa més de 30 anys, oferim atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions, la salut mental i el sensellarisme.

Titulació: Cicle Superior d’Administració i finances o similar.

Descripció:

Funcions:

 • Recepció i comptabilització dels quadres de caixa dels diferents serveis.
 • Control i comptabilització dels ingressos mensuals dels usuaris.
 • Gestió administrativa d’altes i baixes d’usuaris.
 • Emissió i comptabilització de factures d’usuaris.
 • Comptabilització de factures de proveïdors i previsió de pagaments.
 • Conciliació de comptes.
 • Arxivar documentació.

Requisits:

 • Coneixements del PGC i experiència mínima de 3 anys.
 • Nivell alt d’Excel.
 • Valorable coneixement del programa A3CON.
 • Valorable experiència en entitat del tercer sector.
 • Es valorà sensibilitat i formació en perspectiva de gènere.
 • Competències requerides:
 • Català i castellà parlat i escrit.
 • Treball en equip.
 • Compromís amb l’organització.
 • Iniciativa i planificació.
 • Persona molt organitzada.

Contacte:

 Grup ATRA vetlla per un entorn de treball just, segur i respectuós per a totes les persones. Per aquest motiu, compleix amb el que es disposa en la legislació per a la igualtat efectiva de dones i homes que resulti d’aplicació (actualment, Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i/o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març).

 

 

 

Ves al contingut