Tècnic/a d’orientació laboral (VIC)

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

Fins el 06/03/2023


SALARI: 23.000 bruts/anuals.

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència del Departament d’Acció social, el/la candidat/a s’incorporarà a l’equip i desenvoluparà les següents funcions:

 • Acollida de les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa.
 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: Realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un Projecte Professional propi.
 • Accions grupals per la millora de les competències bàsiques i transversals.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: Oferir suport i assessorament a les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina.
 • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix a les participants: Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses.
 • Treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el Programa.
 • Seguiment de les accions formatives que es realitzin dins el Programa.
 • Contacte amb empreses i col·laborar en la inserció laboral.

2. REQUERIMENTS DE LLOC

Titulació: Llicenciatura / Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials (Psicologia, Educació Social o Treball Social)
Experiència mínima: Experiència mínim de 3 any en l’àmbit en l’atenció especialitzada a víctimes de violència de gènere, i en matèria d’inserció laboral.

Formació complementaria:

 • Formació en matèria d’igualtat, violència de gènere de com a mínim 150 hores.
 • Formació en matèria d’inserció laboral.
 • Habilitats digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.).
 • Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc) i específics de comunicació 2.0.

Competències:

 • Comunicació.
 • Treball en equip.
 • Negociació.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Orientació al client.

3. CONDICIONS DEL LLOC

 • Jornada: 40 h / setmana.
 • Horari: de Dilluns a Divendres.
 • Incorporació: Immediata.
Skip to content