Tècnic/a d’investigació social aplicada i sensibilització contra el racisme i la islamofòbia

Fundació Privada Bayt al-Thaqafa

Fins el 29/02/2024


SALARI: De 24.000€ a 25.000€ bruts anuals.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

Busquem una persona compromesa amb la igualtat de tracte i la no discriminació, amb una forta habilitat organitzativa i capacitat col·laborativa. La persona serà la referent a Barcelona d’un projecte europeu d’investigació social aplicada adreçat a col·lectius joves, desenvolupat en col·laboració amb entitats de Madrid i el País Basc. S’encarregarà de dur a terme accions d’investigació social i de capacitació de joves per a combatre el racisme i la islamofòbia. Així mateix, haurà de dissenyar i implementar activitats de sensibilització adreçats a joves i a la societat en general. El lloc de treball estarà dintre del departament d’Interculturalitat i comunicació. Caldrà coordinar-se amb la direcció de l’àrea per tal de gestionar les tasques pròpies del lloc de treball.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals responsabilitats i funcions:

 • Coordinar les activitats del projecte a Barcelona, en estreta i constant col·laboració amb la resta de col·laboradors del projecte.
 • Dissenyar i dinamitzar grups focals facilitant la participació i aportant tècniques i eines per a la cocreació.
 • Buidar i analitzar resultats utilitzant mètodes qualitatius, principalment, i quantitatius.
 • Explorar possibilitats i establir col·laboracions amb altres entitats i associacions del territori relacionades amb l’àmbit del projecte.
 • Dissenyar i implementar activitats de sensibilització.
 • Vetllar per la correcta execució del projecte.
 • Realitzar informes de seguiment i altra documentació requerida pel projecte com guies i reculls metodològics.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Llicenciatura en Antropologia, sociologia.
 • Experiència en projectes previs d’investigació social qualitativa aplicada.
 • Experiència en dinàmiques participatives amb població jove.
 • Formació i/o coneixements sobre perspectiva antiracista i prevenció de la islamofòbia.
 • Es valorarà domini d’àrab, darija o amazigh.
 • Es valorarà coneixement d’anglès.
 • Habilitats de treball en equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Capacitat de planificació, organització, polivalència, adaptació i resolució ràpida d’incidències.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinida
 • Dedicació:  jornada completa.
 • Incorporació: immediata.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 29 de febrer 2024.
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnic/a projecte investigació i sensibilització”.
Skip to content