Tècnic/a d’intervenció sociofamiliar

YMCA

Fins el 06/04/2023


SALARI: No especificat.

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per persones voluntàries, que persegueix millorar la societat a través del desenvolupament integral de la joventut, generant oportunitats, reduint-ne la vulnerabilitat i enfortint el seu entorn. Dia a dia, acompanyem el creixement de milers de nens, nenes i joves que s’esforcen cada dia per superar barreres que limiten els seus somnis. El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors i acompanyar el desenvolupament integral dels joves, incidint sobre els factors crítics (com l’educació, l’habitatge o el temps d’oci) que poden vulnerar el dret a créixer i prosperar. Per això, actuem sobre elements fonamentals del seu entorn com són el benestar de les seves famílies, l’accés a l’ocupació i la cobertura de les seves necessitats bàsiques (alimentació, salut, lleure i temps lliure). Si estàs interessat/da a formar part de la nostra plantilla apunta’t a la següent oferta:

TÈCNIC/A D’ INTERVENCIÓ SOCIOFAMILIAR

OBJECTIU 

 • Realitzar les tasques d’intervenció socioeducativa amb les famílies, des de una perspectiva  integral i globalitzadora.

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Implementació del programa d’intervenció sociofamiliar: Diagnòstic, intervenció i avaluació de famílies en situació de vulnerabilitat social.
 • Realitzar tasques d’intervenció educativa amb els membres de la família especialment en les següents àrees: relacions Inter familiars, econòmica, salut, laboral, habitatge, educativa i de lleure i temps lliure i qualsevol altra que requereixi de la seva intervenció.
 • Orientar i col·laborar amb les professionals que desenvolupen la seva feina en contacte directe amb els/les menors/joves/adults sobre les característiques particulars de cadascun per aconseguir els objectius establerts en la intervenció.
 • Coordinar i canalitzar els casos cap a les xarxes de recursos oportunes.
 • Elaborar i emplenar documents, registres, així com els informes pertinents sobre comportament i l’evolució de les famílies al seu càrrec.
 • Participar a les reunions d’equip tècnic.
 • Col·laborar en el control i seguiment ambiental, (gestió de residus, minimització de consums…)

REQUISITS

 • FP superior o titulat universitari preferentment a l’àrea d’intervenció social.

ES VALORARÀ

 • Habilitats de comunicació i negociació en la intervenció social.
 • Coneixements i/o experiència en el coneixement del teixit associatiu i recursos socials i de lleure i lleure.
 • Coneixement de les dinàmiques institucionals i els contextes socials.
 • Formació en igualtat de gènere.
 • Es valorarà ser víctima de violència de gènere o persona en exclusió social.
 • Es valorarà ser persona amb diversitat funcional reconeguda en grau superior al 33%.
 • Usuari avançat paquet Office i Internet.

S’OFEREIX: 

 • Jornada completa.
 • Contracte per interinitat.

A YMCA, com a Entitat socialment responsable, estem conscienciats, sensibilitzats i garantim la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, condició personal, física o social comprometent-nos a l’impuls i foment de mesures per a aconseguir igualtat real al si de la nostra Entitat. Des del raonament que la diversitat humana constitueix una font d’avantatge competitiu, d’estímul, d’aprenentatge mutu i integrant-se a totes les actuacions i tots els àmbits.

Skip to content