TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ SOCIOFAMILIAR

YMCA

Fins el 19/04/2024


SALARI:

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per persones voluntàries, que persegueix millorar la societat a través del desenvolupament integral de la joventut, generant oportunitats, reduint-ne la vulnerabilitat i enfortint el seu entorn. Dia a dia, acompanyem el creixement de milers de nens, nenes i joves que s’esforcen cada dia per superar barreres que limiten els seus somnis. El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors i acompanyar el desenvolupament integral dels joves, incidint sobre els factors crítics (com l’educació, l’habitatge o el temps d’oci) que poden vulnerar el dret a créixer i prosperar. Per això, actuem sobre elements fonamentals del seu entorn com són el benestar de les seves famílies, l’accés a l’ocupació i la cobertura de les seves necessitats bàsiques (alimentació, salut, lleure i temps lliure). Si estàs interessat/da a formar part de la nostra plantilla apunta’t a la següent oferta:

TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ SOCIOFAMILIAR

OBJECTIU:

Realitzar les tasques d’intervenció socioeducativa amb les famílies, des de una perspectiva integral i globalitzadora .

FUNCIONS PRINCIPALS:

-Implementació del programa d’intervenció sociofamiliar: Diagnòstic, intervenció i avaluació de famílies en situació de vulnerabilitat social.

-Realitzar tasques d’intervenció educativa amb els membres de la família especialment en les següents àrees: relacions Inter familiars, econòmica, salut, laboral, habitatge, educativa i de lleure i temps lliure i qualsevol altra que requereixi de la seva intervenció.

-Orientar i col·laborar amb les professionals que participen en el pla de treball dels/les menors/joves/adults per aconseguir els objectius establerts en la intervenció.

-Coordinar i canalitzar els casos cap a les xarxes de recursos oportunes.

-Elaborar i complimentar documents i registres, relacionats amb el pla de treball familiar.

-Participar a les reunions de l’equip tècnic.

-Col·laborar en el control i seguiment ambiental, (gestió de residus, minimització de consums…)

REQUISITS:

FP superior o titulat universitari preferentment a l’àrea d’intervenció social.

ES VALORARÀ:

-Habilitats de comunicació i negociació en la intervenció social.
-Coneixements i/o experiència en el coneixement del teixit associatiu i recursos socials i de lleure.
-Coneixement de les dinàmiques institucionals i els contextos socials.

-Usuari avançat paquet Office i Internet.

-Experiència en gestió de l’aplicatiu CRM.

-Experiència prèvia en el Programa Caixa Proinfància.

Altres requisits

  • Formació en igualtat de gènere.
  • Ser víctima de violència de gènere o persona en exclusió social.
  • Ser persona amb discapacitat reconeguda en grau superior al 33%

A YMCA, com a Entitat socialment responsable, estem conscienciats, sensibilitzats i garantim la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, condició personal, física o social comprometent-nos a l’impuls i foment de mesures per a aconseguir igualtat real al si de la nostra Entitat. Des del raonament que la diversitat humana constitueix una font d’avantatge competitiu, d’estímul, d’aprenentatge mutu i integrant-se a totes les actuacions i tots els àmbits.

S’OFEREIX: 

Jornada completa.

Contracte per interinitat (duració 3-4 mesos).

Horari: Jornada completa: 3 dies jornada intensiva i 2 jornada partida.

Lloc de treball: YMCA a Barcelona.

Data d’incorporació: Maig de 2024.

Ves al contingut