Tècnic/a d’intervenció atenció a les persones Sabadell

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 27/02/2023


SALARI: 17.868,34€ bruts anuals.

Descripció de l’entitat  

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social i laboral a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.   

Objectiu del lloc de treball 

Sota la supervisió de la Coordinació d’Atenció a les Persones, millorar la situació de les persones sol·licitants d’asil i d’apatrídia, refugiades, apàtrides i denegades de la protecció internacional; elaborar els itineraris i plans de treball i la gestió de les places d’acollida complementaria al sistema estatal que l’entitat gestiona a Sabadell. 

Funcions 

 • Atenció individual a les persones beneficiàries dels dispositius d’acollida. 
 • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals de les  persones acollides.  
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions. 
 • Valoració i gestió de de la borsa de prestacions econòmiques corresponents. 
 • Realització de tallers i xerrades dirigides a les persones del dispositiu. 
 • Dinamització de sortides d’oci i de coneixement de l’entorn. 
 • Intervenció i mediació de conflictes, si s’escau. 
 • Dinamització del voluntariat amb el nostre col·lectiu d’atenció al municipi. 
 • Vetllar pel bon estat del pis i del mobiliari. 
 • Treball en xarxa al municipi. 
 • Reunions de seguiment del projecte amb la responsable de programes complementaris i amb l’Ajuntament.  
 • Realització de propostes de millora del projecte. 
 • Elaboració d’informes i memòries. 
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats. 
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.  
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris així com participació en reunions d’àrea i de casos.  
 • Participar en les activitats que es  desenvolupin dins de l’entitat. 
 • Assistir a formacions  que s’imparteixi a nivell intern i extern. 

 Requisits 

 • Grau en treball social.  
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions. 
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural. 
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.  
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR. 

 Capacitats i compromisos 

 • Capacitat resolutiva i proactiva. 
 • Capacitat relacional i de comunicació. 
 • Capacitat de resiliència. 
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques. 
 • Disposició per al treball en equip. 
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors. 

Es valorarà 

 • Formació en Gènere. 
 • Haver format part de CCAR com a persona atesa, treballador/a o voluntari/a. 
 • Coneixement dels recursos socials del municipi. 
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals. 
 • Referències professionals de llocs similars. 
 • Experiència associativa. 

Condicions 

 • Contracte fix, 25 h/set, en horari de matí i una tarda a la setmana. 
 • Incorporació immediata. 
 • Lloc de treball Sabadell, ocasionalment Barcelona per a reunions de coordinació amb l’equip. 
Ves al contingut