Tècnic/a d’Inserció – Prospector/a

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 31/01/2024


SALARI: 25.638 € bruts anuals aproximats

FUNCIONS PRINCIPALS:

  • Programació, desenvolupament i avaluació d’itineraris i activitats corresponents a programes d’inserció laboral i/o formativa: suport individualitzat, orientació personalitzada i desenvolupament d’accions grupals de reforç competencial.
  • Coordinació amb agents comunitaris i amb recursos socials i sanitaris.
  • Prospecció d’empreses i recursos.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

  • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució baixa IT, previsió llarga durada.
  • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2024.
  • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

  • Titulació universitària oficial de grau o equivalent, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia, o formació de postgrau en orientació professional.
  • Es valorarà formació complementària en inserció laboral i/o RRHH.

EXPERIÈNCIA:

  • Experiència en desenvolupament d’itineraris d’inserció laboral (com a mínim de 2 anys en els darrers 5 anys).
  • Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorn de salut mental, preferentment amb persones joves.

LLENGÜES: Castellà i català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Aplicacions Microsoft Office. Es valorarà coneixement del programa Galileu i GIA.

Caldrà aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (RCDS) actualitzada.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 004/2024FCHMSM

Ves al contingut