Tècnic/a infància

FUNDACIÓ BAYT AL-THAQAFA

Fins el 31/07/2024


SALARI: De 8.000€ a 10.000€ bruts anuals.

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip del centre com a referent d’un grup en el programa d’infància. Les tasques a realitzar estaran enfocades al desenvolupament dels diferents projectes del programa d’infància (reforç educatiu, centre obert, casal d’estiu, etc.). Específicament s’encarregarà de l’atenció de necessitats i acompanyament escolar dels infants, junt amb la elaboració del programa d’activitats del curs i del casal d’estiu. Alhora, s’haurà de coordinar amb els diferents tutors i tutores de les escoles, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels diferents projectes.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Elaborar la programació i impartir les sessions de reforç educatiu.
 • Dinamitzar les sessions de reforç i centre obert.
 • Coordinar-se amb les escoles.
 • Coordinar-se amb la coordinació del programa d’infància i amb la coordinació social de l’entitat.
 • Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.
 • Participar en les reunions del programa d’infància i reunions generals de l’entitat.
 • Elaborar els informes de seguiment i avaluació trimestral dels infants.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Titulació universitària en magisteri, educació social, pedagogia, psicologia, psicopedagogia o similar.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Experiència de treball en projectes en el sector de la migració.
 • Experiència de treball amb famílies, infants i adolescents.
 • Títol de director/a de lleure.
 • Habilitats de treball en equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinida fix-discontinu
 • Salari Brut Anual: segons conveni d’acció social
 • Dedicació: Jornada 14h/setmana
 • Distribució horària: horari de tardes
 • Incorporació: 16 de setembre de 2024

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV: 31 d’agost de 2024
 • Enviar sol·licituds a roger.boncompte@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Tècnic/a del programa d’infància BCN”
Ves al contingut