Tècnic/a dinamitzador/a per la casa de la dona – Premià de Mar

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 12/07/2024


SALARI: 11.590€ bruts anuals. Segons Conveni d’Acció Social, categoria personal tècnic superior (grup III), amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Tasques i funcions

 • Atendre i dinamitzar l’equipament i activitats de la Casa de la dona.
 • Informar i assessorar a les dones sobre les activitats que es realitzen a l’equipament i municipi.
 • Potenciar la participació i la implicació de les dones i acollir les seves iniciatives oferint alternatives d’oci, espais de relació, resposta a inquietuds.
 • Dissenyar una programació bimensual d’activitats de dinamització en clau de gènere, LGTBIQ+ i noves masculinitats, i portar-la a terme.
 • Proposar accions i projectes encaminats a millorar el desenvolupament de les dones, joves i infants en clau de gènere.
 • Coordinació amb la tècnica d’Igualtat, diversitat i cooperació, amb les entitats del municipi i amb altres agents implicats.
 • Gestionar la cessió de sales i material a entitats sol·licitants.
 • Elaboració de memòries, registres i altres tasques de gestió.
 • Realitzar la difusió de les activitats.
 • Vetllar pel bon ús de l’equipament.
 • Totes aquelles tasques que es considerin oportunes relacionades amb polítiques de dona i LGTBIQ+.

Requeriments i Competències

 • Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social, Promoció d’Igualtat de Gènere, o similar. (IMPRESCINDIBLE)
 • Experiència laboral en l’àmbit de gènere.
 • Formació complementaria en gènere i igualtat.
 • Habilitats personals i experiència en la conducció d’activitats lúdiques, educatives i de sensibilització.

Característiques

 • Jornada: 20 h/s.
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de les 9h a les 13h. Dimarts i dijous de les 15h a les 19h.
 • Ubicació: Premià de Mar.
 • INCORPORACIÓ AL JULIOL
Ves al contingut