Tècnic/a d’habitatge (educador/a social)

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 03/07/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social a Catalunya.

ProHabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.
Seleccionem un tècnic/a de suport a l’habitatge per incorporar-se a l’equip del Programa d’Inclusió Residencial de Terrassa, mitjançant el qual es desenvolupen diversos projectes d’acolliment residencial i Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgència per emergències de violència masclista.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l’Acord d’allotjament, el Reglament de Règim Intern i l’inventari d’entrada, així com recollida del dipòsit d’entrada)
 • Acollida dels casos assignats. Ser la referent dels casos, acompanyar a l’elaboració de pla de treball i sortides habitacionals.
 • Detecció de necessitats bàsiques i elaboració de propostes de cobertura.
 • Acompanyament en la gestió del quotidià.
 • Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)
 • Desenvolupament del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d’acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal competencial i d’habitatge)
 • Coordinació amb els diferents serveis i projectes (de l’entitat i fora de l’entitat) per oferir una atenció integral a les persones.
 • Disseny d’actuacions individuals i grupals per la millora competencial.
 • Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
 • Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
 • Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
 • Supervisió del correcte ús del recurs residencial (consums adequats de subministres, neteja i manteniment de l’habitatge i el seu contingut, convivència, …)
 • Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
 • Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
 • Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies, vinculació al nou territori.
 • Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
 • Torn de guàrdia, de manera conjunta amb la resta de l’equip, del SAAU cada 2 mesos aproximadament.
 • Activació i posada en marxa del servei durant el torn de guàrdia.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada en Educació Social.

Formació complementària:

 • Formació en metodologies d’acompanyament amb col·lectius vulnerables.

Es valorarà:

 • Formació en perspectiva de gènere.
 • Formació en perspectiva intercultural.
 • Formació en matèria de violència Masclista.
 • Coneixement Housing First.
 • Coneixements en polítiques i recursos d’ Habitatge social – Metodologies comunitàries- PNL- participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.

CONDICIONS DE TREBALL:

 • Jornada: Jornada Complerta ( Dll-DX 15h a 20h i Dm,Dj,Dv de 9:30h a 14h i de 15h a 20h)
 • Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
 • Lloc de Treball: Terrassa

COMPETÈNCIES:

 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la Referència: TECNICA HABITATGE TRRSSA

Skip to content